Izgradnja Ažurirano 12.10.2023
Svi saveti

Šta je građevinska dozvola i koliko je teško dobiti (u Srbiji)

Građevinska dozvola je zakonski dokument, neophodan za legalno izvođenje građevinskih radova, bilo da se radi o poduhvatu na nekom građevinskom zemljištu, ili je u pitanju rekonstrukcija, dorada i sl. na izgrađenom objektu. 

Za izdavanje građevinske dozvole obraćamo se lokalnim, pa čak i regionalnim građevinskim vlastima

Njihov pristanak, odnosno samo izdavanje građevinske dozvole, služi nam kao potvrda da su svi predviđeni radovi u skladu sa zakonima, urbanističkim planovima i svim drugim regulativama.

Kada je u pitanju izdavanje građevinske dozvole, Srbija spada u red zemalja koje imaju kompleksnu proceduru za dobijanje građevinske dozvole, što je često i vremenski iscrpljujuće.

grading_dozvola_za_gradnju

Najčešći faktori od kojih zavisi dobijanje građevinske dozvole su:

 1. Promene zakona
 2. Urbanistički planovi
 3. Lokalna pravila

Danas ćemo razgovarati i o nekoliko koraka koji su obično neophodni da bi se dobila građevinska dozvola u Srbiji.

Šta je neophodno od dokumenata za građevinsku dozvolu

Prvi korak je prikupiti sva neophodna dokumenta za građevinsku dozvolu. Ovo najpre uključuje:

 1. Planove objekta
 2. Specifikacije gradnje
 3. Izveštaje o ispitivanjima tla…

… I druga relevantna dokumenta koja mogu biti uslovljena propisima lokalne samouprave. Zbog toga je veoma važan naredni korak.

Od čega zavisi cena nekretnine: U korak sa ključnim promenama na tržištu

grading_dobijanje_dozvole

Konsultacija sa nadležnim vlastima za pribavljanje građevinske dozvole

Pre samog podnošenja dokumenta koji se zove Zahtev za građevinsku dozvolu, preporučujemo da se konsultujete sa lokalnim vlastima, urbanističkim ili/i građevinskim, kako biste dobili potpune informacije o trenutnim zahtevima, i smernice toka daljeg ozakonjenja objekta.

Kako teče podnošenje zahteva za građevinsku dozvolu

Nakon što je pripremljena dokumentacija za građevinsku dozvolu, podnosi se Zahtev za građevinsku dozvolu nadležnoj građevinskoj inspekciji ili odgovarajućem organu koji dokumentaciju razmatra.

Evaluacija i potencijalno odobrenje građevinske dozvole

Nakon što ste podneli zahtev za dobijanje građevinske dozvole, nadležni organi će pregledati dokumentaciju, proveriti usklađenost sa zakonima i propisima, a onda i izvršiti procenu. 

Pripremite se na to da sama evaluacija, pre izdavanja odobrenja može potrajati neko vreme. U zavisnosti od složenosti vašeg građevinskog projekta, stanja parcele, predviđenosti za priključke za struju i vodu, ali i od broja zahteva koji su već podneti, ovaj proces često traje i po nekoliko meseci.

Zbog toga sve češće imamo problem sa “divljom gradnjom”, prenaseljenošću i lošom urbanizacijom (npr, preuski ili – nepostojeći – trotoari, bandere na sred tih trotoara, slab pritisak vode i dr.

Kako uknjižiti stan: Vodič za uknjižavanje stana

grading_cekanje_na_dozvolu

Plaćanje taksi i naknada za izdavanje građevinske dozvole

Od vas se očekuje i da platite sve takse i naknade za obradu zahteva. To su uglavnom naknade za urbanističke usluge, takse za uređivanje građevinskog zemljišta, takse za priključenje na infrastrukturu (vodu, struju, kanalizaciju itd), takse za komunalno opremanje, i slično, kao i taksu za izdavanje građevinske dozvole.

Cene se obično baziraju na veličini i složenosti projekta. Tako će veći i kompleksniji projekti verovatno zahtevati skuplju taksu.

Takođe, cena takse za građevinsku dozvolu se može razlikovati i u zavisnosti od vrste objekta čija se gradnja planira (npr. stambeni, komercijalni, industrijski), ali i od veličine i zone grada.

Tačne informacije o cenama i proceduri za izdavanje građevinske dozvole za vaš projekat zavise od gradova u kojima se gradi.

grading_izdavanje_gradjevinskih_dozvola

Izdavanje građevinske dozvole i potencijalno gubljenje prava

Nakon što je vaš projekat odobren, i sve takse plaćene, izdaje se građevinska dozvola, koja omogućava i početak građevinskih radova.

Važno!

Građevinska dozvola može biti povučena ako se nismo pridržavali uslova i specifikacija navedenih u dozvoli.

Osim nepoštovanja uslova navedenih u dozvoli, razlozi za oduzimanje građevinske dozvole mogu biti i:

 • Promene u zakonodavstvu
 • Sigurnosni ili ekološki rizici
 • (brojne, i osnovane) Prijave građana

Arhitekta, građevinac, izvođač radova, investitor: Šta je čiji posao

Zelena gradnja u Srbiji – Održiva gradnja i njene prednosti

grading_inspekcija_za_gradnju

Inspekcija za građevinsku dozvolu

Tokom izvođenja radova, inspektori za građevinu će verovatno obavljati inspekcije na terenu, kako bi se osiguralo da se radovi izvode u skladu sa odobrenim planovima i standardima.

Važno je iz cele priče zaključiti da je procedura za dobijanje građevinske dozvole značajno zavisna od načina rada lokalnih samouprava. Nakon toga su tu i veličina i složenosti projekta, a onda i sve promene u zakonima i propisima (jer, imajmo na umu da dobijanje građevinske dozvole može dugo potrajati).

Preporučujemo vam da sarađujete sa stručnjacima za nekretnine, kako biste dobili tačne i ažurirane informacije o procesu dobijanja građevinske dozvole u Srbiji

Ukoliko vam treba pomoć, predlažemo i tim Grading, koji od 1992. godine, uspešno sprovodi različite građevinske objekte širom zemlje. Naše znanje i iskustvo su vam na raspolaganju!

Posetite nas

 • U Beogradu: Kronštatska 5, 11000 Beograd
 • U Kragujevcu: Obilićeva 10a

Pozovite za konsultacije

 • Beogradska kancelarija: +381 11 266 33 99
 • Kancelarija u Kragujevcu: +381 64 8250 300

Pišite nam