Mačkov kamen

Opis projekta

  • Spratnost: S+Pr+1+Pot
  • Površina: 600 m2

Rezidencijalni objekat na elitnoj beogradskoj lokaciji – Dedinju je preuzet u sivoj fazi, odnosno sa završenom konstrukcijom i prema zahtevima Investitora pored intervencije u enterijeru potrebno je materijalizovati objekat prema najvišim standardima u oblikovanju i opremanju.

Objekat je spratnosti S+Pr+1+Pot orijentacione površine oko 600 m2.

Objekat je funkcionalno podeljen po etažama i to: suteren – pomoćne prostorije(stan za spremačicu, vešernica, ostava i tehničke prostorije) i zajedničke prostorije (bazen, sauna, fitnes, vinoteka), prizemlje – dnevna zona (hol, ekonomska i bar kuhinja, trpezarija, salon, biblioteka), I sprat – roditeljski i gostinski blok (blokovi su formirani u sistemu soba+garderoba+kupatilo sa zajedničkim dnevnim boravkom) i potkrovlje – dečiji blok.

Fasada: U spoljašnjem oblikovanju kombinovana je fasadna bela boja zrnaste strukture i kamene ploče travertina.

Unutrašnji zidovi: U enterijerima se kao zidna obloga javlja kamen, dekorativna keramika i dekorativne tapete.

Podovi: Za podnu oblogu predvišeni su masivni parketi, uvozna keramika i kamene ploče.

Parterno rešenje: Dvorišta i prilazi projektovani su u štampanom betonu, kojim su obrađene i žardinjere sa zelenilom.

Instalacije: Objekat je opremljen najsavremenijim tipovima instalacija koje podrazumevaju centralnu klimatizaciju i ventilaciju, podno i radijatorsko grejanje, pasivnu kablovsku TV mrežu i IT mrežu, kontrolu pristupa.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo

Mačkov kamen

Project description

  • Floors: S+Pr+1+Pot
  • Gross area: 600 m2

The residential building on the elite location in Belgrade – Dedinje was taken over in the gray phase, i.e., with the completed construction and according to the requirements of the Investor, in addition to the intervention in the interior, it is necessary to materialize the building according to the highest standards in design and equipment.

The building has floors B + GF + 1 floor + attic with an orientation area of ​​about 600 m2.

The building is functionally divided into floors: basement – utility rooms (cleaning room, laundry room, pantry and technical rooms) and common rooms (pool, sauna, fitness, wine storage), ground floor – living area (hall, economic and bar kitchen, dining room, salon, library), first floor – parent and guest block (blocks are formed in the system: room + wardrobe + bathroom with common living room) and attic – children’s block.

Facade: The exterior design combines white facade with a grainy structure and travertine stone slabs.
Interior walls: As wall cladding in interiors, there are stone, decorative ceramics and decorative wallpaper.
Floors: For floor covering, you can find solid parquets, imported ceramics and stone slabs.
Parterre solution: Yards and driveways are designed in printed concrete, which is also used to process jardinieres with greenery.
Installations: The building is equipped with the latest types of installations which include central air conditioning and ventilation, underfloor heating, passive cable TV network and IT network, access control.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo