Saveti Ažurirano 03.12.2021
Svi saveti

Uređenje dnevnog boravka: do lepšeg prostora u tri koraka

Kreiranje udobnog i funkcionalnog prostora za život predstavlja najvažniji, ali često i najzahtevniji zadatak, nakon kupovine stana.

Samim tim, uređenje dnevne sobe, kao prostora u kom provodimo najviše vremena odmarajući, družeči se, gledajući televiziju, zauzima centralno mesto u tom zadatku.

Međutim… Uređenje dnevne sobe utoliko postaje teže i zahtevnije kada je stan prosečne ili ne tako izdašne kvadrature. 

Svi mi maštamo o ogromnim dnevnim boravcima sa Instagrama ili Pinteresta – ali  u stvarnosti, uređenje dnevnog boravka jeste težak i zahtevan posao – takav da se se poslednjih godina često prepušta i stručnjacima za enterijer.

Ako i vas čeka uređenje dnevnog boravka, Grading će pokušati da pomogne sa nekoliko saveta. Najbitnije je da znamo odakle da počnemo, i šta se najviše isplati gledati, kako bismo zadovoljili i funkcionalne, i estetske potrebe stanara.

Korak 1: Uređenje dnevne sobe počinje od zamisli

Kakvu dnevnu sobu želite? Da li je prostor za odmor najdominantniji u njoj, ili je podeljen na deo za ručavanje? 

Kako bi dnevna soba bila što prijatnija i odavala utisak da u njoj stvarno neko provodi vreme – potrebno je zamisliti sebe u njoj

Ako imate mnogo stvari, potrebno je isplanirati ormariće, možda krenuti u nabavku nameštaja koji dozvoljava dodatno skladištenje prostora ispod sedalnog dela, razmisliti o tome kako uklopiti boje, i slično.

Vlasnici obično žele i da dnevnu sobu skoro neprimetno povežu sa kuhinjom, pa ako je to i vaša želja, savetujemo vam da porčitate naš tekst o tome “Kako urediti kuhinju?”.

Vodite računa o veličini sobe

Kroz dugogodišnju praksu izgradnje i uređenja dnevnih boravaka, kao i u komunikaciji i radu sa velikim brojem klijenata, kao jedan od najdominantnijih problema se istakao mali životni prostor.

Neostatak u kvadraturi može često da učini da naš životni prostor deluje prenatrpano, ali – i tome ima “leka”. Više o načinima Kako urediti mali stan, pisali smo u drugom tekstu. Toplo ga preporučujemo.

Korak 2: Odabir stila za uređenje dnevne sobe i palete boja 

Boje za koje se odlučite u dnevnoj sobi, trebalo bi da se nađu i u drugim prostorijama. Preplitanje boja i detalja u istim ili sličnim nijansama, odličan je način da se postigne ravnoteža u domu. Ovako će svaki ugao prijati oku, i u svakoj sobi čete se osećati prijatno.

Svetle boje zidova i nameštaja će uvek dati efekat vizuelno većeg prostora, ali to ne znači da se morate odreći zagasitih tonova ukoliko ste ih ljubitelj, Neverovatna eklektika se postiže kada  nežne, svetle nijanse upakujemo sa detaljima u crnoj, indigo ili tamno zelenoj boji.

Više o bojama, njihovom uklapanju i neobičnom načinu kombinovanja nijansi, možete pročitati u blogu koji ćemo linkovati OVDE.

Kada je odluka o pravcu i stilu kojim ćete se voditi u uređenju dnevne sobe, poslednjih godina je izuzetno popularno kombinovanje tri stila: Grubog industrijskog, toplog i romantičnog boho izraza, kao i vanvremenski “Bauhaus”, koji na prvo mesto stavlja funkcionalne karakteristike prostora.

Žuta fotelja u dnevnoj sobi

Uredjenje dnevne sobe u industrijskom stilu (detaljima)

Industrijski stil je najbrže rastući trend u uređenju enterijera poslednjih godina. Ogoljeni zidovi, detalji od cigle, visoki plafoni i pod u hladnim bojama (možda baš od betona?), između kojih visi zanimljiva viseća rasveta.

Ovakvo uređenje dnevnog boravka praktično je simbol mnogih, danas modernih, enterijera.  Inspiracija se mahom traži i nalazi u starim zgradama i industrijskim postrojenjima

Uređenje dnevne sobe u industrijskom stilu može početi od kombinovanja starog i novog nameštaja, kao spoj industrijskog šarma i savremenog prostora. Međutim, sva lepota primene industrijskih elemenata u savremenom prostoru leži u prilagođavanju aktuelnih stilova starim.

Boho kao kralj kombinovanja tekstura za uredjenje dnevne sobe

Bilo da se radi o prirodnim, živim materijalima ili štampanim tkaninama, tekstura je zadužena za unošenje pokreta i neke posebne ekspresije u svaki prostor. Kao kralja kombinovanja tekstura i posebnog doživljaja prostora smatramo Boho.

Topla, “kućevna” atmosfera u belim i krem nijansama skoro starinskih prekrivača, kobinuje se sa detaljima koji sami po sebi zrače egzotiku i neke daleke, toplije predele. 

Boho je boemski stil. On na jedinstven način spaja savremene modne trendove, sa romantikom i obaveznom ležernošću.

Bauhaus – i danas moderan način za uređenje dnevnog boravka

Dvostrano kuhinjsko ostrvo smešteno je u samom centru i funkcioniše kao trpezarijski prostor, ili sto za ručavanje. Sofu u dnevnoj sobi okružuju dve fotelje u jarkoj boji, a klub sto u sredini je jednostavnog dizajna i ne zauzima previše prostora.

Deluje poznato? Bauhaus se izuzetno lako postiže u uređenju kuće, skoro neprimetno, nenamerno.

Bauhaus je pravac u arhitekturi koji je nastao pre nešto više od 100 godina. Uređenje enterijera prema pravilima Bauhausa podrazumeva podređivanje estetskih kriterijuma funkcionalnosti i dobijanju na prostoru. 

Inače, Bauhaus je svojevrsna preteča industrijalizmu, i toliko dugo je među nama, da smo spontano počeli da razmišljamo u okvirima Bauhausa. 

Bauhaus i ljudska potreba za prostorom. Nešto kao pitanje: Ko je stariji, kokoška i jaje?

Korak 3: Detalji koji prave razliku

Lepota uvek dolazi u detaljima. Ukoliko vam je paleta boja manje više ista u celoj sobi, idealno bi bilo dodati pokoji detalj u drugoj nijansi, dezenu ili teksturi.

Kako većina ljudi bira nežne, zemljane boje za osnovu svog stana, poput braon, krem, oker i slično, ovakvom ambijentu će dati dušu detalji u zelenoj, indigo ili narandžastoj nijansi.

Tirkizna ugaona garnitura

Drvo kao detalj za uredjenje dnevne sobe

Drvo, osim topline i šarma koju unosi u prostor, jedini je materijal koji se može i naknadno načiniti sjajnim, ispoliranim i ponovo modernim. 

Suzdržana paleta boja, prefinjena estetika – drvo je u svim mogućim kombinacijama dobitna kombinacija za stvaranje udobnog i sofisticiranog mesta za život.

Osvetljenje

Ugradna rasveta je veoma popularan način da se u dom unese dašak modernosti. Najpopularniji način je ugradnja LED lampica i traka iza TV stalaže, iza zidnih polica, unutar ormarića i sl.

Posebno je postalo popularno kombinovati staklene police sa rasvetom, jer su providne, i omogućavaju svetlu da obasja predmete unutra, i prostor ispred polica. Ogledala mogu postati još jedan od načina da sobu učinite većom, a u kombinaciji sa sitnim lampicama, i toplijom.

Zidne i samostojeće lampe takođe imaju bezvremenski izgled koji se savršeno uklapa u gotovo sve stilove uređenja dnevne sobe.

Kombinacijom nekoliko lampi možemo postići meko i prijatno osvetljenje, uz jedinstven izgled. Topla svetlost će učiniti atmosferu udobnom, a u isto vreme će delovati i dekorativno.

O načinima za odabir i kombinovanje rasvete smo takođe pisali u posebnom tekstu. Pročitajte ga pa krenite u akciju osvetljavanja životnog prostora.

LINK: Kako da imate savršenu rasvetu u stanu

Biljke – uvedite spoljašnjost unutra

Mnogi smatraju da je dizajn dnevne sobe potpun tek onda kada se unesu biljke, tako da čak i dizajneri ne postavljaju pitanje o tome da li će se biljke naći u planu, ili neće.

Osim čistijeg vazduha, biljke dnevnom boravku pružaju i dozu otmenost; zavisno od vrste koja se odabere da krasi naš životni prostor, naravno.

Među najpopularnijim (ali i najlakšim za održavanje) smatraju se sukulenti, kaktusi, ukrasno, širokolisno bilje i nezamenjive orhideje.

Staklo, kamen i čelik

Čelik, staklo i kamen su materijali koji pružaju jedinstvenu čvrstinu i otmenost enterijeru. Obično se prilikom uređenja dnevnog boravka ovi materijali rado biraju za okvire kreveta, stolica, komoda i raznog drugog nameštaja.

Takođe, industrija se okreće ovim materijalima zbog energetske efikasnosti u proizvodnji i unapređenju kvaliteta življenja. Kamen, čelik i staklo su postali pristupačniji, a nameštaj i detalji od ovih materijala posmatraju se kao moderni i laki za stilsko uklapanje.

Kontaktirajte Grading za uređenje enterijera

Ukoliko naše savete i smernice podeljene u ovom tekstu ipak želite sami da primenite u praksi, Gradin vam drži palčeve! 

Zapravo, nagrađujemo vas sa još jednim korisnim, mini vodičem kroz konkretno uređenje stana. Pronađite ga na linku ispod.

LINK: Tri saveta kako da sami dizajnirate stan

Ipak, ukoliko za uređenje stanovanja želite pomoć, Grading je vaš siguran partner! Ne oklevajte da nas kontaktirate.

Saveti Ažurirano 03.12.2021
All tips

Decorating a living room: three steps to a more beautiful spaceboravka: do lepšeg prostora u tri koraka

Creating a comfortable and functional living space is the most important, but often the most demanding task, after buying an apartment.

Therefore, arranging the living room, as a space in which we spend most of our time resting, hanging out, and watching television, occupies a central place in that task.

However, arranging the living room becomes more difficult and demanding when the apartment is of average or not so spacious size.

We all dream of huge living rooms on Instagram or Pinterest – but in reality, arranging a living room is a difficult and demanding job – such that in recent years it has often been left to interior experts.

If you are also looking for a living room, Grading will try to help with a few tips. The most important thing is to know where to start, and what is most worth taking into account, in order to satisfy both the functional and aesthetic needs of the tenants.

Step 1: Decorating the living room starts with an idea

What kind of living room do you want? Is the rest area the most dominant in it, or is it divided into a dining area?

In order for the living room to be as pleasant as possible and give the impression that someone is really spending time in it – it is necessary to imagine yourself in it.

If you have a lot of things, you need to plan the cabinets, maybe start buying furniture that allows additional storage of space under the seat, think about how to match the colors, and similar.

The owners usually want to connect the living room with the kitchen almost imperceptibly, so if that is your wish, we advise you to read our text on „How to arrange the kitchen?“.

Take care of the size of the room

Through many years of practice in building and arranging living rooms, as well as in communicating and working with a large number of clients, one of the most dominant problems was the small living space.

Lack of square footage can often make our living space seem overcrowded, but – there is a „cure“ for that. More about How to organize a small apartment can be found in another text. We highly recommend it.

Step 2: Choosing a style for decorating the living room and color palette 

The colors you choose in the living room should be found in other rooms as well. Interweaving colors and details in the same or similar shades is a great way to achieve balance in the home. This way, every corner will be pleasing to the eye, and you will feel comfortable in every room.

Bright colors of walls and furniture will always give the effect of a visually larger space, but that does not mean that you have to give up muted tones if you are a fan of them. Incredible eclecticism is achieved when we pack gentle, light shades with details in black, indigo, or dark green.

You can read more about colors, their fitting, and the unusual way of combining shades in the blog that we will link HERE.

When deciding on the direction and style you will follow in decorating the living room, in recent years it is extremely popular to combine three styles: Rough industrial, warm and romantic boho expression, as well as timeless „Bauhaus“, which puts functional characteristics of space first.

Žuta fotelja u dnevnoj sobi

Decorating the living room in an industrial style (details)

Industrial style is the fastest growing trend in interior design in recent years. Bare walls, brick details, high ceilings, and floors in cool colors (maybe concrete?), between which hang interesting hanging lighting.

This arrangement of the living room is practically a symbol of many, of today’s modern interiors. Inspiration is mostly sought and found in old buildings and industrial plants.

Decorating a living room in an industrial style can start with combining old and new furniture, as a combination of industrial charm and modern space. However, all the beauty of the application of industrial elements in modern space lies in adapting current styles to the old ones.

Boho, as the king of combining textures for decorating the living room

Whether it is natural, living materials, or printed fabrics, the texture is responsible for bringing movement and some special expression into each space. As the king of combining textures and a special experience of space, we consider Boho.

The warm, „homey“ atmosphere in white and cream shades of almost antique bedspreads, combines with details that in themselves radiate exoticism and some distant, warmer landscapes.

Boho is a bohemian style. It combines modern fashion trends in a unique way, with romance and obligatory casualness.

Bauhaus –a modern way to decorate the living room even today

The double-sided kitchen island is located in the center and functions as a dining area or dining table. The sofa in the living room is surrounded by two brightly colored armchairs, and the club table in the middle is of a simple design and does not take up too much space.

Sounds familiar? Bauhaus is extremely easy to achieve in decorating a house, almost imperceptibly, unintentionally.

The Bauhaus is a direction in architecture that originated a little over 100 years ago. Arranging the interior according to the rules of the Bauhaus implies subordinating the aesthetic criteria of functionality and obtaining more space.

By the way, the Bauhaus is a kind of precursor to industrialism, and it has been among us for so long that we spontaneously began to think within the framework of the Bauhaus.

Bauhaus and the human need for space. Something like the question: Who is older, the chicken or the egg?

Step 3: Details that make a difference

Beauty always comes in details. If your color palette is more or less the same throughout the room, it would be ideal to add a few details in a different shade, pattern, or texture.

As most people choose soft, earthy colors for the base of their apartments, such as brown, ochre, beige, etc., details in green, indigo, or orange shades will give the soul such an ambiance.

Tirkizna ugaona garnitura

Wood as a detail for decorating the living room

Wood, apart from the warmth and charm it brings into the space, is the only material that can be subsequently made shiny, polished, and modern again.

With a restrained color palette and refined aesthetics – wood is a winning combination in all possible combinations to create a comfortable and sophisticated place to live.

Lighting

Recessed lighting is a very popular way to bring a touch of modernity into a home. The most popular way is to install LED lamps and strips behind the TV stand, behind the wall shelves, inside the cabinets, and similar.

It has become especially popular to combine glass shelves with lighting, because they are transparent, and allow light to illuminate objects inside and the space in front of the shelves. Mirrors can become another way to make a room bigger, and in combination with small lamps, even warmer.

Wall lamps and freestanding lamps also have a timeless look that fits perfectly into almost all living room decoration styles.

By combining several lamps, we can achieve soft and pleasant lighting, with a unique look. Warm light will make the atmosphere comfortable, and at the same time, it will have a decorative effect.

We also wrote about the ways to choose and combine lighting in a separate text. Read it and start the action of lighting the living space.

LINK: How to have the perfect lighting in the apartment 

Plants – bring the exterior inside

Many believe that the design of the living room is complete only when the plants are brought in, so even designers do not ask whether plants will a part of the plan or not.

In addition to cleaner air, plants also provide a dose of elegance to the living room; depending on the species chosen to adorn our living space, of course.

Succulents, cacti, ornamentals, deciduous plants and irreplaceable orchids are considered to be among the most popular (but also the easiest to maintain).

Glass, stone, and steel

Steel, glass, and stone are materials that provide unique firmness and elegance to the interior. Usually, when arranging the living room, these materials are often chosen for bed frames, chairs, chests of drawers, and various other furniture.

Also, the industry is turning to these materials due to energy efficiency in production and improving the quality of life. Stone, steel, and glass have become more affordable, and furniture and details made of these materials are seen as modern and easy to fit into

Contact Grading for interior design

If you still want to apply our tips and guidelines shared in this text in practice, Grading is keeping their fingers crossed!

In fact, we reward you with another user, mini-guide through the specific decoration of the apartment. Find it at the link below.

LINK: Three tips on how to design an apartment on your own

However, if you want help with arranging to house, Grading is your safe partner! Do not hesitate to contact us.