Saveti Ažurirano 21.06.2020
Svi saveti

Tri saveta kako da sami dizajnirate stan

Ako pratite trendove u uređenju i imate smisla za postizanje estetski savršenog prostora pomoću boja , rasvete i nameštaja možete se oprobati i dizajnirati sopstveni stan. Dizajneri enterijera vrlo vešto manipulišu prostorom i tačno znaju naćine da istaknu lepe moment u nekom dom, ali i da sakriju njegove nedostatke. U nastavku vam predstavljamo tri jednostavna saveta koji će vam pomoći da lakše dizajnirate stan.

PRVI KORAK – SLOŽITE PALETU BOJA

Prvi i osnovni korak je kreiranje palete boja koje će se provlačiti kroz vaš novi dom. Dizajneri obično odaberu nekoliko boja koje se međusobno dopunjavaju i koriste ih za zidove, pločice, nameštaj i detalje u svim prostorijama u domu. Na taj način stan dobija lepu, harmoničnu celinu.

Stanovi na prodaju

Panorama Erdoglija

Sasvim je u redu da jedna prostorija u stanu bude stilski totalno drugačija, da se izgledom odvaja od ostalih. Pri kreiranju takvog stana treba biti posebno spretan u korišćenju materijala, boja, tekstura i nameštaja. Svakako nije na odmet angažovati ili se konsultovati sa dizajnerima kojima je ovo primarno zanimanje.

VIZUELNO POVEĆAJTE PROSTOR

Nemamo svi velike stanove ili prostrane dnevne boravke pa je svaki trik za lepši prvi utisak i te kako dragocen. Osim osnovnih pravila da kod manjih prostorija zidovi treba da budu svetlijih boja i bez previše nameštaja, treba voditi računa da nameštaj nije jako visok kako bi soba delovala prostranije, odnsono birati fotelje koje imaju tanke i niske naslone za ruke. Na ovaj način ovi komadi nameštaja neće zakrčiti čitavu prosotriju  Drugi savet su velika ogledala koja omogućavaju više prirodne svetlosti i vizuelno povećavaju prostor. Ukoliko želite da promenite totalni utisak stana, postavite ogledala preko celih zidova, ali presečena lajsnama ili nekim ukrasnim bordurama ili neobično raspoređena kako prostor ne bi delovao poput izloga.  Videćete da će rezultat biti fenomenalan.

POSEBNE KOMADE NAMEŠTAJA STAVITE U FOKUS

Ukoliko imate omiljeni komad nameštaja, pronađite savršeno mesto za njega. Zapravo, postavite ga tako da bude u centru pažnje. Dizajneri uvek ističu da dobro uređen dom odlikuju predmeti koji nešto znače vlasniku ili su dizajnerski vrlo atraktivni. Zato se ne ustručavajte da u stan ubacite neku atraktivnu fotelju ili da svetlost lampe usmerite na neki komad nameštaja koji vam je značajan.

Posebnu pažnju  treba obratiti prilikom kupovine garniture za sedenje jer njih nećete menjati tako često. Kod odabira takvih komada nameštaja pripazite na kvalitet, udobnost, dimenzije i izdržljivost tkanine. Ukoliko imate decu ili kućne ljubimce, dizajneri preporučuju modularne sofe i garniture , jer ukoliko se isfleka ili ošteti, uvek može da tapacirate samo jedan njen deo.

I za kraj jedan citat “Dizajner zna da je postigao savršenstvo ne kada nema šta da se doda, već kada nema šta da se oduzme”

Saveti Ažurirano 21.06.2020
All tips

Three tips on how to design an apartment on your own

you follow the trends in decorating and have a sense of achieving an aesthetically perfect space with the help of colors, lighting, and furniture, you can try and design your own apartment. Interior designers are very skillful in manipulating space and know exactly the ways to highlight beautiful details in a home, but also to hide its flaws. Here are three simple tips to help you design an apartment.

STEP ONE – CREATE A COLOR PALETTE

The first and basic step is to create a color palette that will run through your new home. Designers usually choose several colors that complement each other and use them for walls, tiles, furniture, and details in all rooms in the home. In that way, the apartment gets a beautiful, harmonious whole.

It is perfectly fine for one room in the apartment to be totally different in style, to be separated from the others by its appearance. When creating such an apartment, one should be especially skillful in using materials, colors, textures, and furniture. It is certainly advisable to hire or consult with designers who have this as their primary occupation.

ENLARGE SPACE VISUALLY

We don’t all have big apartments or spacious living rooms, so every trick for a better first impression is precious. In addition to the basic rules that in smaller rooms the walls should be lighter in color and without too much furniture, you should be careful that the furniture is not very tall so that it can make the room look more spacious, i.e., you can choose armchairs that have thin and low armrests. This way, these pieces of furniture will not clog the entire space. Another tip is large mirrors that allow more natural light and visually increase the space. If you want to change the total impression of the apartment, place mirrors over the entire walls, but decorated with moldings, some decorative borders, or unusually arranged so that the space does not look like a shop window. You will see that the result will be phenomenal.

PUT SPECIAL PIECES OF FURNITURE IN FOCUS

If you have a favorite piece of furniture, find the perfect place for it. In fact, set it up so that it is the center of attention. Designers always point out that a well-decorated home is characterized by items that mean something to the owner or are very attractive in terms of design. So do not hesitate to put an attractive armchair in the apartment or to direct the light of the lamp on a piece of furniture that is important to you.

You should pay special attention when buying a set of seats because you will not change them so often. When choosing such pieces of furniture, pay attention to the quality, comfort, dimensions, and durability of the fabric. If you have children or pets, designers recommend modular sofas and sets, because if it gets stained or damaged, you can always upholster only one part of them.

And finally, a quote „A designer knows that he has achieved perfection not when there is nothing to add, but when there is nothing to take away“.