Stambeno poslovni objekat – Gvozdićeva, Beograd

Opis projekta

  • Objekat: Stambeno poslovni objekat

Spoljni izgled objekata je usklađen sa ambijentalnom celinom makrookruženja.
Iz nivoa prizemlja su projektovani ulazi, prilaz liftu i stepeništu. Iz garaža je data direktna veza liftom i stepeništem do svih stanova na spratovima.

U Prizemlju su projektovana tri lokala prema ulici i tri stana prema dvorištu kao i parking prostor za 8 vozila.

Na spatovima je projektovano po 6 stanova.
Struktura stanova je od jednosobnog do četvorosobnog.
Garaže su projektovane u podrumu. Prilaz putničkih vozila se obavlja preko auto lifta.

U objektu se predviđaju sledeći podovi:

  • Hrastov parket prve klase u svim stambenim prostorijama i hodnicima stanova;
  • Granitna keramika u ulazu u zgradu, kroz stepenišnu vertikalu i u poslovnom prostoru / alternativno: hrastov parket prve klase;
  • Keramika u predsobljima stanova, kuhinjama i sanitarnim prostorijama stanova i poslovnom prostoru;
  • Granitna keramika na slobodnim površinama – prolazima i dvorištu.
  • Betonski pod u tehničkim prostorijama, garaži i podrumu – podrumskim ostavama;

Spoljni zidovi su projektovani sa koeficijentom prolaza toplote po uslovima JUS.U.C5.510. Završna obrada fasade sa ulice je od veštačkog kamena u kombinaciji sa prirodnim kamenom i savremenim fasadnim oblogama, tipa “ALUKOBOND” u prizemlju. Zidovi su višeslojni sa potrebnom termičkom izolacijom. Zvučna izolovanost spoljnih zidova odgovara uslovima JUS.U.C6.201.

Pregradni zidovi sanitarnih prostorija su od pune opeke debljine 12 cm od, ukoliko se u njima predvidjaju instalacije odnosno 7 cm ako su u funkciji pregrade. Završna obrada unutrašnjih pregradnih zidova je u kvalitetnim disperzivnim bojama. Keramičke zidne obloge su od poda do plafona u svim kuhinjama kao i u svim sanitarnim čvorovima stanova i poslovnog prostora.

Zidovi i plafoni su malterisani i bojeni disperzivnom bojom. Obzirom na planiranu spratnu visinu u lokalima, moguće je primeniti spustene plafone u celini ili fragmentarno kao enterijerski element.

Projektovana je standardna stolarija sa dovratnicima i krilima. Prozori su od Aluminijumskih profila sa izolacionim staklom odgovarajuće zvučne i termičke zaštite u odnosnu na klimu i okruženje.

Bravarski elementi su od kvalitetnih Fe profila završno obrađenih bojom sa svim podlogama, saglasno propisima.

Krovni pokrivač je od kvalitetnog bojenog pocinkovanog ili aluminijumskog lima. Krovna podkonstrukcija je drvena – gredice, pokrivene daskama. Termoizolacija će se izvesti prema termičkom proračunu.

Stepeništa su projektovana sa svim završnim fazonskim komadima od keramičkih pločica. Isprojektovano je veštačko osvetljenje i prirodno provetravanje stepenišnog prostora. Za vertikalni transport predviđen je lift.

Objekat se sastoji od garaže koja je ukopana ispod kote ulice, prizemlja i tri sprata.
Konstruktivni sistem objekta je armirano betonski i formiran je od međuspratnih punih ploča debljine 16 cm., stubova i zidova koji nose vertikalna opterećenja.

Objekat je fundiran na temeljnoj kontra ploči debljine 50 cm.
Sve horizontalne seizmičke uticaje primaju armirano betonske šajbne kalkana, stepenišnog i liftovskog jezgra koje su postavljene u oba ortogonalna pravca.
Predviđeni su sledeći kvaliteti materijala – za beton MB30, a za armaturu GA240-360, RA400/500 i MAG500/560.

U objektu se predviđaju sledeće instalacije i oprema:

  • vodovod i kanalizacija
  • elektroenergetika
  • telekomunikacije
  • termotehnika

Pronađite dom iz snova.

Počnimo