SPO Stepa Stepanović 2v

Opis projekta

  • Bruto površina objekta: 11000 m2
  • Broj stanova: 128

Projektovani objekat se nalazi na građevinskoj parceli G.P. 2, koja je na severozapadnom delu kompleksa. Prema nameni objekat je stambeno-poslovni sa podzemnom garažom. Sastoji se iz tri lamele različite spratnosti.

Spratnost lamele 3 je podrum, prizemlje, pet etaža i povučen sprat. (Po+P+5+Ps). Spratnost lamela 1 i 2 je podrum, prizemlje, šest etaža i povučen sprat (Po+P+6+Ps). Teren na kojem se projektuje objekat je u nagibu.

Lamela 1 Lamela 2 Lamela 3
Spratnost: Po+Pr+6+Ps Po+Pr+6+Ps Po+Pr+5+Ps
Bruto površina objekta:
Broj stanova:
Broj lokala:
Projektovani broj garažnih mesta:

Bruto površina objekta: 11,000 m2
Broj stanova: 128
Broj lokala: 5
Projektovani broj garažnih mesta: 28

Objekat je fundiran na armiranobetonskoj temeljnoj ploči i šipovima. Temeljna ploča leži na podlozi od mršavog betona preko koje se postavlja hidroizolacija koja obavija temeljnu ploču i zidove sa svih strana do visine 30cm iznad terena.Konstruktivni sistem objekta je armirano-betonski skeletni sistem. Vertikalni elementi-stubovi su na rasponima od 280, 540, 560 i 600cm. Međuspratna konstrukcija je armiranobetonska ploča d=20cm. Stepenisno jezgro i liftovsko okno su od armiranog betona.Krovna konstrukcija je armirano-betonska ploča, nagib krova je 10%-14.5%, a krovni pokrivač je od čeličnog plastificiranog ravnog lima na dasčanoj oplati sa hidroizolacijom.

Spoljna obrada
Fasadni zidovi se rade od opekarskog, termo bloka, d=38cm, maltersanog sa obe strane. Na delu gde je armirano betonski zid na fasadi, zid se izoluje sa 8cm termoizolacije i obziđuje polublokom 10cm. Fasadni zidovi se spolja boje fasadnom bojom, a sa unutrašnje se gletuju i boje disperzivnom bojom. Obrada betonskih greda i stubova na terasma je fasadnom bojom. Sokla objekta završna obrada, tankoslojni silikonski dekorativni malter zrnaste strukture. Krovni pokrivač je čelični plastificirani lim. Spoljna stolarija na stanovima je PVC, aluminijumska na ulazu i lokalima, crna bravarija na ogradama stepeništa, terasa, podrumima i tehničkim prostorijama. Zastori se predviđaju kao eslinger roletne od plasticnih lamela u pvc kutiji.

Unutrašnja obrada
Podovi: U svim sobama, trpezarijama, predsobljima i ulazima je klasican parket od parene bukve I klase, završno lakiran.
U kuhinjama, kupatilima, toaletima i ostavama je pod od keramičkih pločica, domaće proizvodnje.
Zidovi: Zidovi u stambenom prostoru, osim delova obloženih keramikom, su gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom.
U kuhinjama na delu radnih elemenata su keramičke pločice od 0,8m do visine 1,6m. Zidove prostorija hidroforskog postrojenja su obloženi keramičkim pločicama do visine 1,50m, zid iznad je bojen posnom bojom. Zidovi ostalih prostorija su krečeni dva puta belo, bez prethodne obrade.
Plafoni: U stambenim prostorima plafoni su gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom. Na lođama i terasama plafoni su bojeni fasadnom bojom. Plafone ulaza, vetrobrana i stepenisnog prostora gletovati i bojiti akrilnom bojom. Plafone podrumskih zajedničkih i tehničkih prostorija bojiti posnom bojom ili krečiti dva puta.
Unutrašnja stolarija: Unutrašnja stolarija je u skladu sa JUS-om, duplošperovana, bojena i lakirana, sa slepim štokom, dovratnicima i odbojnicima. Ulazna vrata u stanova su puna, termo i zvučno izolovana (30-34 dB, I klase), opremljena špijunkom, sigurnosnim lancem i brojem. Pragovi na svim ulaznim vratima su od bukovog drveta, kao i tamo gde se pojavljuje razlika u vrsti poda.
Bravarija: Ulazna vrata, vrata vetrobrana i fasadna stolarija na lokalima, su od aluminijumskih profila, zastakljena termoizolacionim staklom, po principu prekinutog termickog mosta. Sva ostala vrata, prozori, ograde i dr. su od crne bravarije bojene masnom bojom. Protivpožarna vrata su prema propisima i protivpožarnom elaboratu.

Objekat je fundiran na armiranobetonskoj temeljnoj ploči i šipovima. Temeljna ploča leži na podlozi od mršavog betona preko koje se postavlja hidroizolacija koja obavija temeljnu ploču i zidove sa svih strana do visine 30cm iznad terena.

Krovna konstrukcija je armirano-betonska ploča, nagib krova je 6% a krovni pokrivač je od čeličnog plastificiranog ravnog lima na dasčanoj oplati sa hidroizolacijom.

Projektovani objekat treba da bude opremljen:

  • Instalacijama vodovoda i kanalizacije
  • Elektroinstalacijama jake struje
  • Instalacijama telefonskim, kablovskog TV prijema i interfona, kao i instalacijama za signalizaciju pozara
  • Mašinskim instalacijama
  • Liftom na elektricni pogon
  • Vodovodne i kanalizacione vertikale se etažiraju u plafonu garaže odakle se odvode ka revizionim spoljnim šahtovima pre priključenja na gradsku mrežu.
  • Elektro ormani slabe i jake struje nalaze se u prizemlju.

Objekat 2V ( koji se sastoji od lamela 1,2, i 3) primenjene su protivpožarne mere koje su adekvatne za tu vrstu objekata

Pronađite dom iz snova.

Počnimo