Izgradnja stambenih porodičnih kuća oštećenih u klizištima

  • Projekat obuhvata kompletne pripremne radove , izradu Armirano Betonskih temelja
  • Zidanje se vrši Ytong-ovim termoblokom d=30cm u tankoslojnom lepku.  Krovna konstrukcija je od montažnih drvenih rešetki . Krovni pokrivač je crep. Izolacija krova je kamena vuna d=30cm.
  • Projektom su obuhvaćene kompletne elektro i mašinske instalacije sa potpunim opremanjem objekata za dalje stanovanje.
  • Izrada pristupnih staza do stambenih objekata , kao i izgradnja nove infrastrukture za priključenje na elekto i vodovodnu mrežu.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo