Nano centar

Opis projekta

  • Lokacija: Nemanjina 22-26, Beograd
  • Rok realizacije: 120 dana

Objekat Nano-centra se nalazi na katastarskoj parceli 2240/1, KO Novi Beograd.
Kako bi se lokacija pripremila za izgradnju projektovanih objekata, treba uraditi pripremne radove i to:

  • Pripremni radovi
  • Izrada ograde gradilišta
  • Izrada privremenih objekata i gradilišnih priključaka
  • Sanacija terena
  • Obezbeđenje susednih objekata
  • Čišćenje lokacije
  • Organizacija gradilišta
  • Predviđene mere zaštite na radu

Pronađite dom iz snova.

Počnimo