Fiskulturna sala OŠ “Dositej Obradović“ – Erdeč

Opis projekta

  • Objekat fiskulturne sale i produženog boravka
  • Prizemni objekat

Obuhvata dogradnju fiskulturne sale sa pratećim sadržajem i dela za produženi boravak, kao i veznog dela-tople veze sa postojećom školom. Svi navedeni sadržaji smešteni su u jedan objekat – Objekat fiskulturne sale i produženog boravka. Rekonstrukcija postojećeg školskog objekta obuhvata otvaranje dela fasadnog zida radi uspostavljanje veze sa dograđenim delom škole.

Lokacija Objekta koji se dograđuje projektovan je na parceli postojećeg školskog objekta, u ulici Partizanskih kurira. Na parceli se nalaze još objekat postojeće škole i pomoćni objekat kotlarnice. Novoprojektovani objekat je lociran između objekta postojeće škole, postojećeg školskog platoa i igrališta. Prilaz objektu fiskulturne sale ostvaruje se postojećim školskim prilazima iz ulica Partizanskih kurira i Žanke Stokić, kao i iz postojećeg objekta škole kroz vezni deo-toplu vezu.

Dimenzije i funkcija objekta fiskulturne sale i produženog boravka, projektovan je kao prizemni objekat, sastavljen od dve dimenzionalne i funkcionalne celine. Deo u kome je fiskulturna sala dimenzija 28.70h18.44m, sa maksimalnom visinskom kotom +9.46-kota venca i manji deo u kome su smešteni prateći sadražaji, dnevni boravak i topla veza, dimenzija 25.75h15.66m sa maksimalnom visinskom kotom +4.05-kota venca.

Deo sa fiskulturnom salom je projektovan za potrebe održavanja nastave fizičkog vaspitanja, sa uslovima za timske sportove: košarka, mali fudbal i odbojka. Dimenzije fiskulturne sale su 27.60h17m, čista visina do najnižeg dela krovne konstrukcije je 7.10m. Krov fiskulturne sale je projektovan na dve vode sa nagibom od 12%. U nižem delu objekta smešteni su prateći sadržaji potrebni za odvijanje nastave i funkcionisanje fiskulturne sale i to: muška i ženska svlačionica, sa toaletima , nastavnički kabinet sa toaletom i tušem , prostorija za sprave , hodnik koje povezuje navedene prostorije sa ulazom u objekat , čist hodnik koji čini vezu svlačionica i kabineta sa fiskulturnom salom , pomoćna prostorija sa trokaderom.

U nižem delu objketa odvojene su hodnikom i vratima, prostorije za produženi boravak đaka i to: učionica za dnevni boravak , pretprostor dnevnog boravka , trpezarija , kuhinja za serviranje hrane , muški i ženski toaleti , hodnik koji povezuje navedene prostorije sa ulazom u objekat.

Niži deo objekta je preko ulaznog hodnika u okviru koga se nalazi topla veza, direktno spojen sa postojećim objektom škole. Na ovom delu objekta je projektovan ravan krov, sa minimalnim nagibom potrebnim za odvodnjavanje od 1%.

Čista visina prostorija je 3m. Ulaz u objekat je iz postojećeg školskog dvorišta. Ulazni deo je podeljen na deo koji je neposredno vezan za fiskulturnu salu i deo koji je vezan za dnevni boravak. Drugi ulaz u Objekat fiskulturne sale i produženog boravka je iz postojećeg objekta škole.

Na mestu spajanja novoprojektovanog i postojećeg objekta, potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg objekta škole.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo