Rekonstrukcija i sanacija objekta Službe za hemodijalizu

  • Završeni su kompletni građevinski radovi koji su obuhvatali i određenu promenu strukture unutrašnjeg prostora radi poboljšanja uslova za pacijente i smeštanje uređaja za reversnu osmozu u gornjem delu objekta
  • Izrada unutrašnjih obloga zidova , plafona i podova
  • Izvršena je kompletna zamena električnih instalacija, sa ugradnjom potrebnih instalacija za dojavu požara
  • Izrađena je nova instalacija za grejanje /cevovodi i radijatori/
  • Uradjena je nova instalacija za klimatizaciju i ventilaciju objekta
  • Urađena je termička izolacija objekta sa zahtevima „energetske efikasnosti objekta“
  • Izrađena je nova vodovodna i kanalizaciona mreža
  • Rekonstruisan je, odnosno prilagođen ulaz u objekat za pacijente izradom kose pristupne rampe i stepeništa sa nadstrešnicom

Pronađite dom iz snova.

Počnimo