Vesti Ažurirano 08.03.2019
Svi saveti

Naša Panorama je počela!

Naša Panorama je počela – izaberite idealnu veličinu stana

Novo lice Kragujevca – stambeno poslovni kompleks Panorama Erdoglija, namenjen za  život i uživanje, na samo nekoliko minuta od centra Kragujevca, dobila je svoje temelje i svakog dana raste, a sve to kako bismo za vas, naše klijente, obezbedili najbolji kvalitet stanogradnje i života…

Šta je  Panorama Erdoglija  

To je pravi stambeni blok u Kragujevcu sa 22.000 m2, gde će akcenat biti kao i do sada na najkvalitetnijoj gradnji i na cenama koje su više nego konkurentne, a slobodno možemo reći i najpovoljnije u gradu. Ceo projekat je zamišljen da bude po meri današnjeg čoveka, da omogući budućim stanarima da u svojoj blizini imaju sve što im je potrebno. Zato je već sad u okviru Panorame planirano moderno dvorište opremljeno zelenilom i dečijim igralištem, pružajući mirno i zeleno okruženje. Moderan projekat je osmišljen da stanari uživaju i da im je sve nadohvat ruke.

Stanovi na prodaju

Panorama Erdoglija

Kako izabrati pravu veličinu stana?

Jednostavno, u zavisnosti od toga koliko  članova porodice će tu da živi. Ne postoji  forumula za idealnu veličinu, ali načelno za jednu osobu je potrebno od 25 do 30 m2. Kvadratura zavisi od vaših potreba, ali je povezana i sa stilom uredjenja i vama, kao ličnošću. Ono što treba da imate u vidu jeste sledeće:

 • delove stana koji su namenjeni svakom od članova porodice
 • delove stana koji su namenjeni zajedničkom vremenu
 • broj generacija u vašem domu
 • prostorije za decu
 • prostor za kućne ljubimce
 • postoji li potreba da se deo stana koristi za posao, poput kancelarije

Panorami smo mislili o svima, tako da u ponudi imamo razne strukture stanova – od garsonjera do četvorosobnih stanova. Kada je reč o kvadraturi, tu su stanovi sa čak devet različitih kvadratura – od 31m2, 39 m2, 47 m2, 49 m2, 64m2, 65m2 78 m2 , 110m2 i 117m2.

Svaki od ovih stanova je funkcionalan, prilagodjen potrebama savremenog čoveka koji živi sam ili višečlane porodice. Vi već sada možete da pogledate naše kataloge sa tačnim rasporedom prostorija i uz našu stručnu pomoć, izaberete kvadraturu koja je upravo po Vašoj meri.

Ovo je samo početak za ono što smo vam pripremili u ovoj godini. Pratite naš sajt i naše naloge na društvenim mrežama, imaćemo uskoro za vas novu ponudu. Naš uspeh i cilj su zadovoljni kupci.

Vesti Ažurirano 08.03.2019
All tips

Our Panorama has started!

Our Panorama has started – choose the ideal size of the apartment

New Face of Kragujevac – residential and business complex Panorama Erdoglija, made for living and enjoyment, just minutes away from the center of Kragujevac, got its foundations and grows every day – all that so that you, our clients, can be provided with the best quality of housing and life…

What is Panorama Erdoglija

It is a real residential block in Kragujevac with 22,000 m2, where the emphasis will be, as before, on the highest quality construction and prices that are more than competitive, and we can openly say the most favorable in the city. The whole project is designed to be tailored to today’s man, to enable future tenants to have everything they need in their vicinity. That is why a modern yard equipped with greenery and a children’s playground is already planned within Panorama, providing a peaceful and green environment. The modern project is designed for the tenants to enjoy and have everything at their fingertips.

Apartments for sale

Panorama Erdgolija

See offer→

How to choose the right size apartment?

Simply depending on how many family members will live there. There is no forum for the ideal size, but in principle, for one person it takes from 25 to 30 m2. The size depends on your needs, but it is also related to the style of decoration and you, as a person. What you need to keep in mind is the following:

 • parts of the apartment that are intended for each family member
 • parts of the apartment that are intended for time together
 • number of generations in your home
 • rooms for children
 • space for pets
 • if there is a need to use part of the apartment for work offices

In Panorama, we thought about everyone, so we offer a variety of apartment structures – from studios to four-bedroom apartments. When it comes to square footage, there are apartments with as many as nine different square footage – from 31m2, 39m2, 47m2, 49m2, 64m2, 65m2,78m2, 110m2, and 117m2.

Each of these apartments is functional and adapted to the needs of a modern man living alone or with a large family. You can already see our catalogs with the exact layout of the rooms and with our professional help, choose the square footage that is just right for you.

This is just the beginning of what we have prepared for you this year. Follow our site and our accounts on social networks, we will have a new offer for you soon. Our success and goal are happy customers.