Saveti Ažurirano 15.04.2019
Svi saveti

Terasa – mala oaza za svakodnevno opuštanje

Kada je lepo vreme, svako ko ima terasu ili lođu, provodiće na njima dosta svog slobodnog vremena. Realizujte vaše ideje za uređenje i, uz malo mašte, pretvorite ovaj prostor u intiman cvetni kutak za relaksaciju, mesto gde se, uz kafu, čaj ili neko drugo piće po izboru, osluškuje jutarnja tišina, oseća večernja svežina i uživa u pogledu.

ZIDOVI I PODOVI

Uz samo par kukica mnogo toga možete popeti na visinu i bolje iskoristiti vaše kvadratne metre. Ako morate da štedite na prostoru i imate mali balkon, izaberite viseće saksije i tako iskoristite balkonski zid. Podne obloge terasa i balkona treba da čine skladnu celinu sa nameštajem, ukrasima i biljkama. Za to mogu da se koriste keramika, kamen, drvo, kao i mnogi materijali koji su otporni na spoljne uslove. Drvene podne obloge unose u ambijent toplinu i udobnost.

NAMEŠTAJ

Uvek birajte komade nameštaja koje možete lako da premeštate i koji ne zauzimaju puno prostora, kako biste ga lako mogli ukloniti kada dođe zima. Nameštaj na rasklapanje veoma je praktičan i lak za odlaganje. Birajte nameštaj od prirodnog drveta ili veštačkih materijala koji podržavaju drvo, i koji će biti otporni na vremenske promene, padavine i oscilacije u tamperaturi. Trščane stolice, jastuci i podesivi stolovi su idealni za male terase da izgledaju prostrano i udobno.

BILJE NA TERASI

Terasa bez cveća i nije prava terasa. Ništa ne može da oživi prostor kao biljke. Ubacite zato puno manjih biljaka uz ogradu i zid. Nabavite biljke puzavice i dobićete zelenu oazu. Ovo je dobar trik i za kamuflažu nekog zida ili police. I ne samo cveće, na terasi možete gajiti i začinsko bilje pa čak i malo povrća. Vertikalne bašte svoje mesto mogu naći i na ogradi balkona ili terase.

NE ZABORAVITE NA OSVETLJENJE

Napravite intimnu atmosferu u kojoj ćete uživati i u večernjim satima, uz pomoć lampiona ili starinskog fenjera. Pomoću zidnih lampi možete postići opuštajuću atmosferu. Akcentovana i prigušena svetla su najbolji izbor. Ljubitelji romantike se mogu poigrati sa svećama koje će, pravilno raspoređene, stvoriti idealnu atmosferu.

Stanovi na prodaju

Panorama Erdoglija

DEKORATIVNI DETALJI

Budite obazrivi i kada je u pitanju estetika, jer sigurno je da će prevelik broj detalja i boja preopteretiti prostor. Birajte jastučiće i prostirke veselih boja za vašu terasu kako bi ona odisala dobrim raspoloženjem. Dovoljno je da nameštaj koji već imate prefarbate nekom veselom bojom kako bi cela terasa živnula. Upotrebite ćebe kao prostirku za sedenje i eto nove dimenzije uživanja !

Saveti Ažurirano 15.04.2019
All tips

Terrace – a small oasis for everyday relaxation

When the weather is nice, everyone who has a terrace or a loggia will spend a lot of their free time on it. Make your decorating ideas come true and, with a little imagination, turn this space into an intimate flower corner for relaxation, a place where, with coffee, tea, or any other drink of your choice, you can listen to the morning silence, and feel the evening freshness and enjoy the view.

WALLS AND FLOORS

With just a few hooks, you can climb a lot and make better use of your square meters. If you have to save space and have a small balcony, choose hanging pots and use the balcony wall. Floor coverings of terraces and balconies should form a harmonious whole with furniture, decorations, and plants. Ceramics, stone, wood, as well as many materials that are resistant to external conditions, can be used for that. Wooden floor coverings bring warmth and comfort to the ambiance.

FURNITURE

Always choose pieces of furniture that you can easily move and do not take up much space, so you can easily remove them when winter comes. Folding furniture is very practical and easy to store. Choose furniture made of natural wood or artificial materials that support wood, and which will be resistant to weather changes, precipitation, and temperature fluctuations. Reed chairs, cushions and adjustable tables are ideal for small terraces to look spacious and comfortable.

PLANTS ON THE TERRACE

A terrace without flowers is not the proper terrace. Nothing can make a space more alive than plants. So put a lot of smaller plants along the fence and the wall. Get creeping plants and you will get a green oasis. This is a good trick for camouflaging a wall or shelf. And not only flowers, but you can also grow herbs and even some vegetables on the terrace. Vertical gardens can also find their place on the balcony or terrace fence.

DON’T FORGET THE LIGHTING

Create an intimate atmosphere that you will enjoy in the evening, with the help of lanterns or an antique lantern. With wall lamps, you can achieve a relaxing atmosphere. Accented and dimmed lights are the best choice. Lovers of romance can play with candles that, when properly arranged, will create an ideal atmosphere.

DECORATIVE DETAILS

Be careful when it comes to aesthetics because it is certain that too many details and colors will overload the space. Choose pillows and rugs in cheerful colors for your terrace so that it exudes a good mood. It is enough to repaint the furniture you already have with some cheerful color to make the whole terrace come alive. Use the blanket as a sitting mat and here are the new dimensions of enjoyment!