Rušenje objekata starog Juhora

Opis projekta

 • Rok izvođenja: 60 dana
 • Objekat: Stari Juhor, Jagodina, ugao ulica Kneza Milete i Dositejeve

Firma Grading je ugovorila rušenje objekta koji je koristila fabrika Stari Juhor kao prprema terena za izgradnju supermarketa LIDL. Obaveza Izvođača je bezbedno rušenje i uklanjanje objekata na parceli. Potrebno je da se sav porušeni i otpadni materijal odveze na deponiju.

 • Ugovorom je predviđeno rušenje sledećih objekata:
  1. Obori i štale, Pr, ukupna površina objekta 734 m2. Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od pune opeke. Visina slemena je 6,5m. Pod je betonski sa betonskim koritima
  2. Garaže i radionice , Pr +1sprat , ukupna površina objekata 2600m2. Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od opeke . Betonska krovna konstrukcija je sa ravnim krovom visnine 7,6m. Međuspratna konstrukcija je AB ploča.
  3. Kotlarnica, Pr , ukupna površina objekta 527m2. Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od opeke. Čelična krovna kostrukcija objekta je sa AB krovnom pločom i visinom slemena 20m.
  4. Kafilerija , Pr + 1sprat , ukupna površina objekta 642m2. Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od pune opeke. Visina slemena je 8,0m . Pod je betonski sa betonskim koritima.
  5. Stambeni objekti , Pr + 1sprat , ukupna površina 512m2, Objekat je izgrađen kao zidani objekat od pune opeke. Međuspratna konstrukcija je karatavan. Visina objekata je od 5 -7 m.
  6. Ograde od siporeksa i pune opeke , predviđeno je i rušenje dve ograde visine 2,0m i ukupne dužine od 175m. Takođe previđeno je razbijanje betonskog platoa površine 5700m2.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo