Saveti Ažurirano 28.12.2022
Svi saveti

Šta je kreditna sposobnost, i kako je pravilno izračunati

Uz današnje olakšice države, banaka, ali i samih investitora, dolazak do novog stana nikad nije bio lakši! Ili se bar tako čini.

Većina kupaca bira da do stana dođe podizanjem stambenog kredita, a mnoge banke pokušavaju da privole klijente, nudeći im stambene kredite uz “minimalnu proceduru”, “minimalne kamate” ili “maksimalnu podršku”!

Međutim – znate li kako se zaista dolazi do kredita? Ili, što je još bitnije – da li ste vi uopšte dobar kandidat da dobijanje stambenog kredita?

Danas, pojašnjavamo ove nedoumice predstavljanjem pojma – kreditna sposobnost.

Šta je kreditna sposobnost? Kako se izračunava kreditna sposobnost, i kako da znate da li baš Vi predstavljate pouzdanog klijenta za neku banku?

Stambeni krediti odobravaju se klijentima sa redovnim primanjima

Najbitnija, polazna tačka u nagoveštavanju kreditne sposobnosti jesu radni odnos i redovna primanja! Dakle – uplate svakog meseca, koje su, manje ili više sličnog (ili većeg) iznosa. 

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva za stambeni kredit su:

  1. Stalni radni odnos
  2. Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca, odnosno 6 meseci za samostalne preduzetnike
  3. Minimum 12 meseci ukupnog radnog staža

Kako bi banka bila sigurna da ćete kao korisnik stambenog kredita ispoštovati rokove za plaćanje rata, pre odobrenja kredita utvrđuje se kreditna sposobnost klijenta.

Šta je kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost za stan (ili bonitet) je ocena verovatnoće da će klijent preuzete obaveze izmirivati u dogovorenom roku.

Od 2013. godine, u većini banaka u Srbiji, kreditno opterećenje klijenta/kupca može da iznosi čak od 50 do 60% mesečne zarade (važi za kreditna zaduženja u dinarima).

Kako izračunati kreditnu sposobnost za stan: korak po korak

Ukoliko su vaša primanja minimalna u visini prosečne neto zarade u Republici Srbiji, odnosno 56000 dinara, kreditnu sposobnost možete izračunati tako što:

  • Od proseka svojih primanja u poslednja tri meseca oduzmete srednji iznos
  • Zatim, od tog iznosa treba oduzeti sva ostala zaduženja (na platnom spisku) 

Dobijeni iznos potrebno je dalje podeliti iznosom rate kredita!

Šta dalje?

Ukoliko je konačni rezultat jednak ili veći od 1 (kreditna sposobnost veća od 1), smatra se da ste samostalno kreditno sposobni za predviđenu ratu. 

Ako je rezultat manji od 1delimično ste kreditno sposobni za plaćanje rate kredita. 

Izračunavanje kreditne sposobnosti sa platom manjom od proseka

Ukoliko su Vaša primanja manja od prosečne plate u Republici Srbiji, izračunavanje kreditne sposobnosti se odvija tako što se iznos proseka primanja u poslednja tri meseca podeli sa tri

Od dobijenog iznosa se dalje oduzimaju sva postojeća zaduženja sa platnog spiska, i na kraju se dobijeni broj deli sa ratom kredita.

Rezultat veći od 1 znači da je vaša kreditna sposobnost zadovoljavajuća, a rezultat manji od 1 govori da ste delimično kreditno sposobni za predviđenu ratu.

grading-rs-kreditna-sposobnost

Važno!

Šta sve spada u “zaduženja sa platnog spiska”

Banke u kreditna zaduženja sa platnog spiska računaju sve od pređašnjih kredita, zaduženja na karticama, dozvoljenim minusima i sl.

Prilikom sklapanja ugovora o stambenom kreditu sa bankom, banka korisniku kredita stavlja na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava. O tome, kao i o stvarima koje je neophodno znati pre samog odlaska u banku, pisali smo u skorašnjem blogu. Predlažemo da obavezno posetite link ispod.

Stvari koje je potrebno znati pre podizanja stambenog kredita

Grading želi da budete spremni za nove prilike, i da vam kupovina nekretnine iz kredita ostane u lepom sećanju. 

Zato je važno da već na početku imate jasnu sliku o tome šta je kreditna sposobnost, kako da je pravilno izračunate, šta sve ulazi u rashode, i da li uopšte razmišljati o sebi kao o kvalitetnom kandidatu za kredit.

Zato vas pozivamo da kontaktirate naš tim za kupovinu stana, i da kroz razgovor sa našim specijalistima dobijete sve neophodne informacije, pomoć i podršku u ostvarenju ove važne životne odluke.

Čekamo vas! 

Vaš, Grading.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo