Stanovi za službe bezbednosti Kraljevo

Opis projekta

  • U periodu između 2019. i 2021. godine izgrađena su dva višeporodična stambena objekta u Kraljevu, na teritoriji grada Kraljeva, u ulici Radničkog bataljona 13 i 13A (Objekat 1 – Lamela 1 i Lamela 2) i ulici Radničkog bataljona 15 i 15A (Objekat 2 – Lamela 3 i Lamela 4). Ovi objekti se nalaze na katastarskim parcelama broj 246/473 i 246/474 KO Kovači.
  • Svaka od lamela u oba objekta ima 100 stambenih jedinica, a spratnost je P+5.
  • Ukupna bruto razvijena površina (BRGP) po objektima iznosi 7440,24 m2.

U okviru izgradnje, obuhvaćeno je unutarblokovsko parterno uređenje sa ozelenjavanjem, kao i izvođenje interventne blokovske saobraćajnice na delu katastarske parcele broj 246/472 KO Kovači.

Tehnički opis faze 2 izgradnje objekata na teritoriji grada Kraljeva:

Faza 2 izgradnje obuhvata period od 2020. do 2022. godine.

Objekat 8 (Lamela 1 i Lamela 2): Parcela 246/482, KO Kovači, ulica Radničkog bataljona 15L i 15K.
Objekat 10 (Lamela 3 i Lamela 4): Parcela 246/483, KO Kovači, ulica Radničkog bataljona 15R i 15P.

Opis objekata:
Dva višeporodična stambena objekta (Objekat 8 i Objekat 10).
Objekat 8: Lamela 1 i Lamela 2.
Objekat 10: Lamela 3 i Lamela 4.
Ukupno 50 stambenih jedinica po lameli, ukupno 200 stanova različitih struktura.
Spratnost: Prizemlje, plus 5 spratova (P+5).
Ukupna bruto razvijena površina (BRGP) po objektima: 7440,24 m2.

Parcelno uređenje:
Pripadajuće parterno uređenje i ozelenjavanje na delu katastarskih parcela 246/492 i 246/493.
Izvedena su dva dečija igrališta unutar parternog uređenja.

Funkcionalnosti i identitet:
Parterno uređenje i ozelenjavanje doprinose estetici i funkcionalnosti stambenog kompleksa.
Dva dečija igrališta su implementirana kako bi se unapredila funkcionalnost i vizuelni identitet kompleksa.

Ukupan broj stambenih jedinica:
Ukupno 200 stambenih jedinica (100 u svakom od objekata).

Faza 2 obuhvata izgradnju dva stambena objekta sa po 100 stambenih jedinica svaki, uz odgovarajuće infrastrukturno uređenje i ozelenjavanje, čime se doprinosi urbanom razvoju Voćareve livade u Kraljevu.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo