Stambeno poslovni objekat – Roda

Opis projekta

 • Rok izvođenja: 120 dana
 • Objekat: Stambeno poslovni objekat G.P.4, Objekat 4G

Objekat je projektovan na tri etaže (prizemlje + prvi sprat + drugi sprat). Jedan deo prizemlja zauzima parkiralište, ograđeno žičanom ogradom sa dve strane objekta bez pune fasade. Ostatak prizemlja predstavlja ulazna partija sa trgovačkim sadržajem, koja se svojom fasadom oblikovno otvara ka javnim površinama čime se pokazuje namena objekta u celosti.

Oblikovanje fasade proizlazi kako je spomenuto iz sadržaja objekta, programskih rešenja, projektnog zadatka i izabrane konstrukcije sa osnovnim rasponom 8 x 8 m, vodeći računa o ambijentalnom uklapanju novog objekta u staro gradsko jezgro. Vodilo se računa o što većoj transparentnosti pojedinih unutrašnjih funkcija koja je ostvarena primenom velikih staklenih ploča. Puni delovi fasada rešeni su kao fasadni elementi sistema “Trimo” i delimično primenom emajliranog stakla, dok je transparentnost glavne fasade objekta ispoštovana primenom prozirnog stakla tako da se unutrašnji deo trgovačke ulice može odslikati u potpunosti na spoljašnosti.

Unutrašnja obrada prostora je u skladu s potrebama i zahtevima korisnika, s tim da pored estetskih zahteva zadovoljava i zahteve za održavanje higijene. Fasada je planirana u kombinaciji horizontalnog i vertikalnog sloga Trimo standard panela i velikih staklenih površina ka ulici Kneza Lazara. Oblikovanje severne istočne i zapadne fasade biće podređeno funkciji dostave i tehničkih prostorija. Fasade će biti u materijalima: emajlirano i prozirno staklo, trimo paneli, alukobond. Boje koje dominiraju su u kontrastnim nijansama sa osnovnom bojom u plavo – sivom tonu.

Na ovom projektu Grading doo je izvodio radove na izradi konstrukcije objekta i to:

 • Armiračko betonski radovi:
  • AB čašica za montažne stubove temelja,
  • AB zidova(betonska zidna platna),
  • liftovska okna,
  • monolitizacija prefabrikovanih betonskih elemenata konstrukcije.
 • Zidarski radovi
 • zidanje Ytong blokom.
 • Malterisanje.
 • Postavljanje termoizolacije.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo