Sportska hala Erdeč

Opis projekta:

  • Ova izgradnja ima za cilj da pruži moderan i funkcionalan obrazovni prostor, obezbeđujući adekvatne uslove za nastavu fizičkog vaspitanja i različite timske sportske aktivnosti. Rekonstrukcija postojećeg objekta obezbeđuje funkcionalnu vezu između starog i novog dela škole.

Fiskulturna sala
Dimenzije: 28.70×18.44m
Visina: Maksimalna kota +9.46-kota venca
Predviđeno za: Fizičko vaspitanje, timski sportovi (košarka, mali fudbal, odbojka)
Krov: Dve vode sa nagibom od 12%, čista visina do najnižeg dela krovne konstrukcije je 7.10m.

Produženi boravak i topla veza
Dimenzije: 25.75×15.66m
Visina: Maksimalna kota +4.05-kota venca
Smještaj: Dnevni boravak i topla veza

Otvaranje dela fasadnog zida za vezu sa novim delom škole.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo