Farma svinja „Delta Agrar“

Opis projekta

  • Objekat: Poljoprivredno-industrijski objekat

Objekti za tov svinja u Staroj Pazovi izgrađeni su početkom 70-tih godina. Nalaze se na lokaciji namenjenoj za poljoprivrednu delatnost u blizini grada.

Promenom vlasništva, ukazala se potreba za rekonstrukcijom i adaptacijom postojećih objekata i dovođenje objekta u funkciju u skladu sa novim tehnologijama i trendovima u svetu, proizvodjača iz Danske.
Pored adaptacije uradili smo i nove septičke tankove kružnog preseka, d=36m.

Konstruktivni sistem objekata je betonske konstrukcije montažnog tipa (stubovi, glavni nosači i rožnjače) sa pokrivačem od sendvič lima sa ispunom d=5cm, površine od oko 20000m2.

Fasadni zidovi su u potpunosti zadržani d=8+10+8cm, s tim što je sa spoljne strane, zbog bolje termičke zaštite urađena “DEMIT” fasada.
Sa unutrašnje strane zidove smo malterisali cemetnim i produženim malterom (zbog agresivne sredine).

Krovni pokrivač nije predviđen za demontažu već se iz ekonomskih razloga, preko postojećeg sendvič lima sa odgovarajućom podkonstrukcijom postavlja novi čelični plastificirani lim “TR 40/230/06”

Podovi – postojeća betonska podna konstrukcija iz tehnoloških razloga se u potpunosti uklanja i izradili smo novu po Danskoj tehnologiji. To su AB podne resetke koje smo mi primenili na osnovu danskog iskustva.

Podne rešetke se postavljaju preko arm bet.kanala “MB 30”, sa dodatkom adetiva za vodonepropusnost “V8”.

Plafoni – zbog zahteva isporučioca opreme i efikasne ventilacije objekta, ispod postojećih čeličnih rožnjača, uradili smo novu plafonsku konstrukciju.

Instalacije – kompletno je izvršena zamena jake i slabe struje, kao i izrada nove vodovodne i kanalizacione mreze.

Najveci znacaj je dat na izradi ventilacije.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo