Vesti Ažurirano 19.10.2021
Svi saveti

O Panorami – nekad i sad

Na prostoru današnjeg kompleksa “Panorama Erdoglija” je u prošlosti postojala Stara Radnička Kolonija .Radnička kolonija je bila prvo moderno, urbano, radničko naselje na Balkanu, rađeno po građevinskom uzoru na engleske radničke kolonije, započeto 1928.godine u februaru.

Osnivač kolonije bio je Đeneral Terzibašić. Novo naselje za 500 višečlanih porodica postalo 1929.godine varoš za sebe, po projektu profesora iz Beograda i bilo je predviđeno da sve potrebe stanovništva budu zadovoljene, poput izgradnje parka, kaldrmisanje trotoara, izgradnja društvenog doma poznatijeg kao Sokolana, škole, apoteke, prodavnica, upravne zgrade i prostorije za vatrogasnu opremu.

Ulazna kapija u naselje, prvobitno je bila napravljena od drveta i ukrašena figurama od letvica , a kasnije je sazidana čuvena Kolonska kapija, koja je i danas zadržala svoju autentičnost, od čvrstog materijala sa dve stražarske kućice sa obe strane sa nazivom „Radnička kolonija Art.-tehn. zavoda“.

Želja generala Terzibašića bila je da se svi drveni objekti u koloniji ofarbaju karakterističnom zelenom bojom, bojom topofskih lafeta, simbolišući naselje majstora koji proizvode ovu vrstu naoružanja. Ono što je zanimljivo pomenuti, jeste da je kućni red bio dosta strožiji od ostalih gradskih kvartova, jer je naselje bilo pod vojnom upravom, pa se u skladu sa tim kućni red morao strogo poštovati.

Stara radnička kolonija – Sokolana

Kolonija je imala i naziv „zeleni grad“, zbog svoje uređenosti, cvetnih bašti i ostalih mnogobrojnih karakteristika zbog koje je i bila prepoznatljiva kao „Najlepša radnička kolonija u državi“. Zainteresovanost za ovaj elitni urbani radnički kvart je bila u prastu, kako zbog navedenog, tako i zbog povoljnih cena.

Od osnivanja posebnu je ulogu imala zgrada Sokolane u čijem su prizemlju smeštene sprave za gimnastičke vežbe , a na spratu je radilo amatersko pozorište, održavale su se razne kulturne manifestacije i čuvene kolonske zabave. Objekat Sokolana evidentiran je kao spomenik kulture i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture, pored Sokolane 1999.godine podignut je spomenik Kralju Aleksandru Karađorđeviću za vreme čije je vladavine Stara Radnička kolonija nastala.

Prilikom projektovanja i izvođenja našeg kompleksa „Panorama Erdoglija“ vodili smo računa da budući stanari imaju urbanistički sređenu celinu, kao i da se zadovolje sve potrebe sadašnjeg načina života. Poštujemo principe kvalitetne gradnje i energetske efikasnosti omogućujući budućim stanarima viši kvalitet života.

Izvor: http://www.erdoglija.rs/o-panorami-nekad-i-sad/