Rušenje objekata starog Juhora 2018-02-20T11:30:49+00:00

Project Description

Rušenje objekata starog Juhora za potrebe izgradnje supermarketa LIDL

Firma Grading je ugovorila rušenje objekta koji je koristila fabrika Stari Juhor kao prprema terena za izgradnju supermarketa LIDL. Obaveza Izvođača je bezbedno rušenje i uklanjanje objekata na parceli. Potrebno je da se sav porušeni i otpadni materijal odveze na deponiju.

 • Ugovorom je predviđeno rušenje sledećih objekata:
  1. Obori i štale, Pr, ukupna površina objekta 734 m2. Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od pune opeke. Visina slemena je 6,5m. Pod je betonski sa betonskim koritima
  2. Garaže i radionice , Pr +1sprat , ukupna površina objekata 2600m2. Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od opeke . Betonska krovna konstrukcija je sa ravnim krovom visnine 7,6m. Međuspratna konstrukcija je AB ploča.
  3. Kotlarnica, Pr , ukupna površina objekta 527m2 . Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od opeke. Čelična krovna kostrukcija objekta je sa AB krovnom pločom i visinom slemena 20m.
  4. Kafilerija , Pr + 1sprat , ukupna površina objekta 642m2 . Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od pune opeke. Visina slemena je 8,0m . Pod je betonski sa betonskim koritima.
  5. Stambeni objekti , Pr + 1sprat , ukupna površina 512m2 , Objekat je izgrađen kao zidani objekat od pune opeke. Međuspratna konstrukcija je karatavan. Visina objekata je od 5 -7 m.
  6. Ograde od siporeksa i pune opeke , predviđeno je i rušenje dve ograde visine 2,0m i ukupne dužine od 175m. Takođe previđeno je razbijanje betonskog platoa površine 5700m2

Detalji projekta

MESTO

Jagodina

INVESTITOR

LIDL Srbija – Beograd

ROK IZVOĐENJA

60 dana

OBJEKAT

Stari Juhor, Jagodina, ugao ulica Kneza Milete i Dositejeve

Izvođač radova

Građevinsko preduzeće GRADING

Galerija projekta

Pogledajte ostale reference