Grading - Izgradnja i adaptacija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata

Projekat: Kragujevac


 


Investiciono održavanje škole
Milutin i Draginja Todorović

 

  Izvođač radova: Građevinsko preduzeće GRADING
  Objekat: Škola Milutin i Draginja Todorović
  Lokacija: Save Nemanjića broj 2, Kragujevac
  Grad: Kragujevac
  Investitor: Grad Kragujevac i Vlada Republike Srbije

 

 • Na predmetnoj Osnovnoj školi izvedeni su radovi na poboljšanju uslova školovanja i povećanju kvaliteta energetske efikasnosti celokupnog objekta.
 • Vrsta i opis radova:
  • Zamena zastarele fasadne stolarije i ugradnja nove PVC i aluminijumske stolarije
  • Izrada spuštenih plafona ispod krovne ploče u cilju poboljšanja energetske efikasnosti objekta
  • Ugradnja novih LED svetiljki u učionicama
  • Izvođenje molerskih radova u objektu (krečenje učionica, hodnika, nastavničkih prostorija i sanitarnih čvorova)
  • Izrada fasade na starom delu škole
  • Popravka i bojenje betoskih delova fasade na novom delu škole
  • Limarski radovi (zamena horizontalnih i vertikalnih oluka, zamena oštećenog lima na krovu)
  • Izrada nove vodovodne i kanalizacione instalacije u mokrim čvorovima
  • Keramičarski radovi u mokrim čvorovima i nastavničkim prostorijama uz postavljanje novih sanitarija
  • Izrada PVC poda u učionicama za fiziku i hemiju
  • Parketarski radovi : Popravka, zamena, hoblovanje, fugovanje i lakiranje parketa u učionicama.

 

Dalje: Aktuelni projekti | Reference