Grading - Izgradnja i adaptacija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata

Projekat: Obrenovac


 


Rekonstrukcija sale Kulturnog centra Mionica

 

  Mesto: Mionica
  Investitor Direkcija za uredjenje i izgradnju opštine Mionica
  Rok izvođenja 60 kalendarskih dana
  Vrsta radova Rekonstrukcija i adaptacija sale
  Kapacitet sale 210 mesta
  Površina sale 400m2

 


Građevinsko preduzeće Grading doo je u periodu oktobar - decembar izvela radove na rekonstrukciji sale Kulturnog centra u Mionici. Sala je rekonstruisana najsavremenijim materijala i novim tehnologijama izvođenja hidroizolacije.

 

Projektom su bili obuhvaćeni sledeći radovi:

  • obijanje postojećeg maltera sa zidova, rušenje postojećeg poda, probijanje otvora u armiranom betonskim zidovima radi prolaska novih instalacija.
  • izrada kompletne hidroizolacije postojeće podne ploce i obodnih zidova - izvodjenje nove AB kose ploče preko postojeće sa izvlačenjem u visokom sjaju kao pripreme za izradu završnog sloja poda.
  • izrada nove instalacije slabe i jake struje - izrada ventilacije objekta sa ugradnjom protivpožarnih klapni na svim kanalima
  • malterisanje zidova sa završnom obradom zidova i dela plafona "rolo akrilom"
  • izrada čelicne konstrukcije / rasvetnog mosta za postavljanje opreme
  • postavljanje spustenog plafona od vatrootpornih gips karton ploca vatrootpornosti F60 sa odgovarajućom termoizolacijom od kamene vune
  • izrada završnog sloja poda od epoksida
  • postavljanje elektro i masinske galanterije
  • postavljanje sedišta
  • postavljanje nove AL fasadne bravarije .

 

Dalje: Aktuelni projekti | Reference