Grading - Izgradnja i adaptacija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata

Projekat: Jagodina


 


Rušenje Objekata Starog Juhora
za potrebe izgradnje supermarketa LIDL

 

  Izvođač radova: Građevinsko preduzeće GRADING
  Objekat: Stari Juhor , Jagodina , ugao ulica Kneza Milete i Dositejeve
  Lokacija: K.P.2589/3 KO Jagodina
  Grad: Jagodina
  Investitor: LIDL Srbija Beograd
  Rok izvođenja 60 dana

 

 • Firma Grading je ugovorila rušenje objekta koji je koristila fabrika Stari Juhor kao prprema terena za izgradnju supermarketa LIDL. Obaveza Izvođača je bezbedno rušenje i uklanjanje objekata na parceli. Potrebno je da se sav porušeni i otpadni materijal odveze na deponiju.
 • Ugovorom je predviđeno rušenje sledećih objekata:
  1. Obori i štale, Pr, ukupna površina objekta 734 m2. Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od pune opeke. Visina slemena je 6,5m. Pod je betonski sa betonskim koritima
  2. Garaže i radionice , Pr +1sprat , ukupna površina objekata 2600m2. Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od opeke . Betonska krovna konstrukcija je sa ravnim krovom visnine 7,6m. Međuspratna konstrukcija je AB ploča.
  3. Kotlarnica, Pr , ukupna površina objekta 527m2 . Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od opeke. Čelična krovna kostrukcija objekta je sa AB krovnom pločom i visinom slemena 20m.
  4. Kafilerija , Pr + 1sprat , ukupna površina objekta 642m2 . Objekat je izgrađen kao AB skeletna konstrukcija sa ispunom zidova od pune opeke. Visina slemena je 8,0m . Pod je betonski sa betonskim koritima.
  5. Stambeni objekti , Pr + 1sprat , ukupna površina 512m2 , Objekat je izgrađen kao zidani objekat od pune opeke. Međuspratna konstrukcija je karatavan. Visina objekata je od 5 -7 m.
  6. 6. Ograde od siporeksa i pune opeke , predviđeno je i rušenje dve ograde visine 2,0m i ukupne dužine od 175m. Takođe previđeno je razbijanje betonskog platoa površine 5700m2

 

Dalje: Aktuelni projekti | Reference