Grading - Izgradnja i adaptacija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata

Projekat: Vrtić, Despotovac


 


TEHNIČKI OPIS

 

  ODOBRENJE ZA IZGRADNJU: Br. 351-1/98-04 od 13.03.1998. U Despotovcu
  INVESTITOR: REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA I OPŠTINA DESPOTOVAC
  NARUČILAC: OPŠTINA DESPOTOVAC, JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE DESPOTOVAC
  KORISNIK: PREDŠKOLSKA USTANOVA "R.MILJKOVIĆ" DESPOTOVAC
  IZVOĐAČ: "GRADING" D.O.O. iz Paraćina
  NADZORNI ORGAN: JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE DESPOTOVAC
  POČETAK RADOVA: 13.06.2011.
  ROK ZAVRŠETKA: 120 DANA

ARHITEKTONSKI KONCEPT

Projektovani objekat je spratnosti P+1. Izgradnja objekta je započeta pre par godina od strane drugog izvođača, medjutim nakon određenog vremena je zaustavljena. U tom periodu je izgradjen deo konstrukcije.

Grading doo trenutno izvodi radove na konstrukciji, zanatske radove i radove na spoljnom uređenju kako bi objekat priveo nameni. Objekat se sastoji od dve etaže sa sledećim prostorijama: Dnevni boravci za smeštaj dece, centralna trpezarija, kuhinja i kotlarnica.


Način gradnje:

  • Konstruktivni sistem objekta je armirano-betonski skeletni sistem.
  • Medjuspratna konstrukcija je lako montažna ploča- fert tavanice
  • Zidovi su zidani giter blokom sa demit fasadom i izolacijom u vidu stiropora clase AF 5cm.
  • Krovna konstrkcija je po sistemu stolice, a kao pokrivac se koristi crep.
  • Svi podovi se rade preko kamene vune i ravnjajućeg sloja. Na podovima se polaže keramika i laminat.
  • Pregradni zidovi - osim delova obloženih keramikom, su gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom.
  • Pregradni zidovi urađeni su od giter bloka d=10cm.
  • Plafoni su gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom.

 

Dalje: Aktuelni projekti | Reference

Roda cenatar, Jagodina

Roda cenatar, Jagodina

Roda cenatar, Jagodina

Roda cenatar, Jagodina


 

Roda cenatar, Jagodina

Roda cenatar, Jagodina