Nano centar 2018-02-26T03:22:55+00:00

Project Description

Centar za promociju nauke, Nano centar, Naučni institut i garaže

Objekat Nano-centra se nalazi  na katastarskoj parceli 2240/1, KO Novi Beograd.
Kako bi se lokacija pripremila za izgradnju projektovanih objekata, treba uraditi pripremne radove i to:

  • Pripremni radovi
  • Izrada ograde gradilišta
  • Izrada privremenih objekata i gradilišnih priključaka
  • Sanacija terena
  • Obezbeđenje susednih objekata
  • Čišćenje lokacije
  • Organizacija gradilišta
  • Predviđene mere zaštite na radu

Detalji projekta

MESTO

Beograd

INVESTITOR

Republika Srbija,
Ministarstvo prosvete i nauke

LOKACIJA

Nemanjina 22-26, Beograd

PROJEKAT

Glavni projekat pripremnih radova

ROK REALIZACIJE

120 dana

Galerija projekta

Pogledajte ostale reference