Grading - Izgradnja i adaptacija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata

O nama


Kratak istorijat

Grading d.o.o. osnovan je 1992. godine, kao građevinsko preduzeće, koje se bavilo izgradnjom i adaptacijom porodičnih kuća i hala. Od 1994. godine izgradnjom stadiona “Jedinstvo” u Paraćinu počinje delatnost izgradnje stambenih i poslovnih objekata, a u periodu od 1996. godine do 1998. godine i proizvodnja aluminijumske bravarije.

Proizvodnu delatnost preduzeća predstavlja proizvodnja fert gredica i betonskih blokova, koje je na početku razvoja ove delatnosti od  2003. godine bila ručna, da bi od 2005. godine, nabavkom nepohodne opreme, prerasla u mašinsku proizvodnju.

Osnivač i vlasnik je Miroslav Mihajlović, dipl. ing. građ. Rođen je u Ćupriji 1959. godine. Građevinski fakultet završio je u Beogradu 1988. godine. Od tada pa do 1992. godine radio je u G.P. ”Pomoravlje-inženjering” u Jagodini na poslovima projektanta, šefa gradilišta na terenu i glavnog inženjera firme.

Od 1992. godine osnivač je i direktor ”Grading”-a d.o.o. u Paraćinu.

Misija

Gradimo i adaptiramo stаmbene, poslovne i industrijske  objekte, po zahtevima klijenata uz primenu najsavremenije tehnologije gradnje. Kroz naše angažovanje pružamo sveobuhvatnu uslugu, uz mogućnost stručnog savetovanja u cilju optimizacije investicije i projekta u celini.
Iskustvo i znanje, bazirano na bogatim referencama, svedoči o kvalitetu koji je potkrepljen pravnom sigurnošću i garancijama.
Kontinualnim ulaganjem u razvoj zaposlenih, opreme i mehanizacije, pratimo aktuelne trendove u građevinarstvu i spremni smo da odgovorimo na najviše zahteve tržišta.
Kroz tehničko održavanje omogućavamo nesmetano funkcionisanje objekata.

Obezbeđujemo i  distribuiramo građevinske materijale, uz praćenje aktuelnih ekoloških zahteva očuvanja životne sredine i principa energetske efikasnosti.
Poverenje i sigurnost su naš zaštitni znak.

Vizija

Vaš partner za sigurnu budućnost!

Grading je stabilno, sigurno i uređeno preduzeće sa jasno definisanom strategijom.

Uvek okrenuti i posvećeni klijentima, sa aktivnostima koje su proaktivne, a razvoj orjentisan ka potrebama klijenata. Klijenti nas prepoznaju po kvalitetu i kroz poštovanje ugovorenih obaveza.

Primenom najsavremenijih tehnologija gradnje realizujemo referentne projekate kroz koje ostvarujemo vrhunske poslovne rezultate, kontiunalan razvoj i stabilan napredak.

Naše partnere karakteriše snaga i kvalitet sa kojima ostvarujemo dugoročne odnose.

Sačinjen od stručnih i motivisanih kadrova koji se razvijaju sa razvojem organizacije uz brigu o zaposlenima, Grading je jedinstven tim sa timskim duhom i pozitivnom klimom. Zaposleni sa specijalizovanim znanjima su deo organizacije sa jasnom strukturom, u kojoj je definisana uloga svakog od njih.

Vaš partner za sigurnu budućnost !