Loading...
Aktuelni projekti 2018-03-29T12:12:13+00:00

Stambeno poslovni objekat Erdoglija 4
Obilićeva 7, Kragujevac

Status:

Objekat: Erdoglija 4, Stambeno poslovni objekat, ulica Obilićeva 7 , Kragujevac
Spratnost : Po + Pr + 4s + Pk
Status : Izbetonirana ploča drugog sprata
Početak radova : 15.01.2018. godine
Završetak radova : 08.11.2018. godine
Investitor : Erdoglija 988
Izvođač radova : Grading doo

Kontakt: +381 64 8250 300

Prodaja stanova
KATALOG STANOVA

ARHITEKTONSKA FORMA I FUNKCIJA OBJEKTA

Grading nastavlja sa izgradnjom objekata i stanova u Kragujevcu. Nakon završenog stambeno-poslovnog objekta kod Y solitera , i uspešno završenog bloka sa dve zgrade na adresi Obilićeva 10 i 10a (Zgrade Šljiva i Grožđe), nastavljamo sa izgradnjom stanova u Kragujevcu. Naredni projekat je izgradnja stambeno poslovnog objekta na adresi Obilićeva 7. Na predmetnoj lokaciji je projektovan Višeporodični stambeno poslovni objekat spratnosti Po + Pr + 4s + Pk . Gabarit je nepravilnog oblika površine prizemlja 310m2 , dok je površina tipskog sprata 356m2.

Objekat sadrži tri funkcionalne celine :

  • Podrumski deo je projektovan u funkciji male garaže sa posebnim garažnim mestima. Takođe pored mašinskih prostorija projektovan je i prostor namenjen ostavama za stanare.
  • Prizemlje – U delu ka Obilićevoj ulici su projektovana dva lokala , dok su u delu ka dvorištu projekotvana tri stana. Oko objekta na parceli je planirano parkiranje
  • Tipski sprat je projektovan tako da sadrži 5 stambenih jedinica na svakoj etaži i to jednu garsonjeru , dva dvosobna i dva trosobna stana.

Stan tip 1

Detaljnije stan tip 1

Stan tip 2

Detaljnije stan tip 2

Stan tip 3

Detaljnije stan tip 3

Stan tip 4

Detaljnije stan tip 4

Stan tip 5

Detaljnije stan tip 5

Stan tip 6

Detaljnije stan tip 6

Prodaja stanova

OBRADA I OPREMA OBJEKTA

OBRADA

Unutrasnji zidovi između stanova su od armiranog betona d=20cm, giter blokova d=20cm i sendvič zida d=9cm+2cm+9cm (giter blok+tvrdopresovana kamena vuna+giter blok). Zidovi unutar stana zidani su od giter bloka d=12cm. Zidovi se malterišu malterom d=2cm.Svi zidovi se gletuju i boje poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. U sanitarnim prostorijama zidovi se oblažu keramičkim pločicama 1. klase u punoj visini. Zidovi u kuhinjama se oblažu keramičkim pločicama do visine 1.50m.

Fasadni zidovi su od armiranog betona d=20cm i giter blokova d=20cm. Preko spoljih zidova se postavlja termoizolacija debljine d=12cm (kamena vuna + stiropor), a zatim se na celoj površini fasade nanosi silikatno silikonska fasada.

Plafoni: Medjuspratna tavanica je od armiranog betona deblljine d=20 cm, obradjena je malterom debljine 2 cm, gletovanjem i bojenjem poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama.

Podovi U svim prostorijama i komunikacijama projektovani su podovi po principu “plivajućeg” poda na sloju termoizolacionog materijala ( tvrdopresovane kamene vune) i odgovarajućih slojeva hidroizolacije. Podovi ulaza i zajedničkih prostorija na su od keramičkih plocica, dok su u stambenom prostoru podovi od keramičkih pločica i laminatnog parketa.

Termoizolacija Fasadna termoizolacije je od kamene vune i stiropora d=12cm .Na plafonu potkrovlja je projektovana termoizolacija od kamene vune debljine d= 30cm, dok je na plafonu podruma projektovana ista termoizolacija d=10cm.

Hidroizolacija U objektu je projektovana hidroizolacija koja svojim tehničkim karakteristikama omogucava zaštitu od prodora vlage i vode u objekat, odnosno izolacije odcedne, kapilarne i vode pod pritiskom. U kupatilima i na terasama se izvodi dvostruka hidroizolacija .Oko podruma objekta je postavljena drenaža.

Zvučna izolacija Međuspratne konstrukcije su obložene tvrdopresovanom kamenom vunom d=2cm uz postavljanje odgovorajuće termo silent trake.

OPREMA

Lift. Objekat poseduje bešumni putnički lift na električni pogon , nosivosti Q=630kg i ima ukupno 7 stanica.

Grejanje. Grejanje je centralno , priključeno na gradsku toplanu. Svaki stan poseduje kalorimetar ,kao i termoglave na radijatorima,tako da je omogućena potpuna kontrola troškova.

Unutrašnja vrata. Okvir vrata je od čamovog masivnog drveta. Krilo je od drvenog okvira, duplo šperovano a ispuna je od natron saća. Vrata su obložena medijapanom d=5mm u beloj boji sa horizontalnim falcom i u beloj su boji.

Ulazna vrata u stanove su opremljena sigurnosnim bravama. Ram vrata je izradjen od drveta. Krila vrata čine: ispuna od iverice d=44m , obložena medijapanom d=6mm i obrađena hrastovim furnirom . Krilo vrata poseduje dve dihtung gume,a sama vrata i ispunjavaju sve zahteve za akustiku.

Prozori i balkonska vrata: Sva spoljna stolarija se izradjuje od plastičnih šestokomornih profila sa čeličnim nosačima u beloj boji. Prozor je zastakljen troslojnim niskoemisionim staklom punjenim argonom d=4+12+4+12+4mm.

Video nadzor: Sistemom video nadzora omogućena je 24 časovna kontrola ulaznog hola objekta ,garaže , liftova i dvorišta objekata . Svaki stan poseduje interfonski uređaj.

Oprema kupatila: Sva kupatilati su standardno opremljena sanitarnom opremom od bele keramike. Kade su ugradne sa blokatorom mirisa i revizionim otvorom. Sve baterije su jednoručne. Kupatila se ventiliraju zidnim centrifugalnim ventilatorima.

Prodaja Stanova

Stambeno poslovni objekat Erdoglija 3
Obilićeva 10, Kragujevac

Status:

Dobijena Upotrebna Dozvola i useljeni svi stanovi
Vlasnik: Grading d.o.o
Namena: Stambeni objekat
Spratnost : Po+Pr+6s+Pk
Datum početka radova: 07.07.2016. godine
Datum završetka radova: 29.11.2017. godine
Ukupna bruto površina objekta: 6.018 m2

Prodaja stanova
KATALOG STANOVA

ARHITEKTONSKA FORMA I FUNKCIJA OBJEKTA

Grading nastavlja sa izgradnjom objekata i stanova u Kragujevcu. Nakon završene zgrade kod Ysolitera i završetka 1.faze ,na datoj lokaciji predviđena je izgradnja kompletnog bloka tačnije 2. i 3. faze.

Na lokaciji Obilićeva 10 je projektovan Viseporodični stambeni objekat spratnosti Po+Pr+6S+Pk. Gabarit objekta je nepravilnog oblika, bruto površine tipskog sprata 630 m2.

Objekat sadrzi dve funkcionalne celine:

Podrumski deo je projektovan u funkciji garaže sa jednom ulazno/izlaznom rampom širine 5,0m. Osim parkiranja isprojektovan je i prostor namenjen ostavama za stanare U prizemlju će takođe biti obezbeđeno parkiranje. Stambeni deo je projektovan u svim višim etazama. Stambeni deo je projektovan tako da sprat sadrži dve garsonjere, pet dvosobnih i tri trosobna stana na svakoj etazi.

OBRADA I OPREMA OBJEKTA

OBRADA

Unutrasnji zidovi između stanova su od armiranog betona d=20cm, giter blokova d=20cm i sendvič zida d=9cm+2cm+9cm ( giter blok+azmafon+giter blok). Zidovi unutar stana zidani su od giter bloka d=12cm. Zidovi se malterisu malterom d=2cm. Gletuju se i boje se poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama ( Zaštita kritičnih mesta u zidovim od pojave prslina ). U sanitarnim prostorijama zidovi se oblazu keramickim plocicama 1. klase u punoj visini. Zidovi u kuhinjama se oblazu keramickim plocicama od poda do visine 1.50m.

Fasadni zidovi su od armiranog betona d=20cm i giter blokova d=20cm. Preko AB. zidova se postavlja kamena vuna i stiropor d=12 cm kao termoizolacija, a zatim se na celoj površini fasade nanosi silikatno silikonska fasada.

Plafon Medjuspratna tavanica od armiranog betona d=20 cm obradjena je malterisanjem debljine 2 cm, gletovanjem i bojenjem poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama.

Podovi U svim prostorijama i komunikacijama projektovani su podovi po principu “plivajuceg” poda na sloju termoizolacionog materijala i odgovarajucih slojeva hidroizolacije. Podovi ulaza i zajedničkih prostorija na višim etazama su od keramickih plocica, dok su u stambenom prostoru podovi od keramickih plocica i laminatnog parketa.

Termoizolacija Fasadna termoizolacije je od kamene vune i stiropora d=12cm . Na prvom spratu je izolacija stanova d= 10 + 5=15cm.Na plafonu potkrovlja je projektovana termoizolacija od kamene vune marke d= 30cm, dok je na plafonu prizemlja projektovana ista termoizolacija d=10cm.

Hidroizolacija U objektu je projektovana hidroizolacija koja svojim tehnickim karakteristikama omogucava zastitu od: prodora vlage i vode u objekat, odnosno izolacije odcedne, kapilarne i vode pod pritiskom. U kupatilima i na terasama se izvodi dupla hidroizolacija ( na betonu+na ravnajućem sloju). Oko podruma objekta je postavljena drenaža.

Zvucna izolacija Međuspratne konstrukcije su obložene tvrdopresovanom kamenom vunom d=2cm + azmafonom d=1cm .

OPREMA

Lift. Objekat poseduje dva bešumna putnička lifta na električni pogon, nosivosti Q=630kg.

Grejanje. Grejanje je centralno, priključeno na gradsku toplanu. Svaki stan poseduje kalorimetar i termoglave na radijatorima,tako da je omogućena potpuna kontrola troškova.

Unutrašnja vrata. Okvir vrata je od čamovog masivnog drveta. Krilo je od drvenog okvira, duplo šperovano a ispuna je od natron saca. Vrata su obložena medijapanom u beloj boji.

Ulazna vrata u stanove Ram vrata je izradjen od drveta. Krila vrata cine: ispuna od iverice d=44m, obložena medijapanom d=6mm furnirana u hrastovim furnirom. Krilo vrata poseduje dve dihtung gume, iza okvira vrata se nalazi azmafon tako da vrata ispunjavaju sve zahteve vezane za akustiku. U kostur vrata se ugradjuje mehanizam sa bravom, zatvarač sa 5 tačaka zaključavanja, 4 šarke, ukrasno-zaštitni prihvatnici, aluminijumska ručica i kontrolno oko.

Prozori Jednokrilni fasadni prozor se izradjuje od plastičnih profila sa čeličnim nosačima po sistemu proizvođača u beloj boji. Prozor je zastakljen troslojnim niskoemisionim staklom staklom d=4+12+4+12+4mm i otvara se oko horizontalne i vertikalne ose. U sve prozore se ugrađuje dihtung traka od neoprenske gume po celom obimu.

Vrata Jednokrilna balkonska vrata se rade od plastičnih profila sa čeličnim nosačima po sistemu proizvođača u beloj boji. Vrata su zastakljena troslojnim niskoemisionim staklom d=4+12+4+12+4. Vrata se otvaraju oko horizontalne i vertikalne ose.

Video nadzor: Sistemom video nadzora omogućena je 24 časovna kontrola ulaznih holova, garaže, liftova i spoljnog dvorišta objekata . Svaki stan poseduje interfonski uređaj.

FOTOGRAFIJE SA GRADILIŠTA

Prodaja stanova

Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Paraćinu

LOKACIJA
Na osnovu zahteva Investitora, Projektnog zadataka, Lokacijskih uslova i građevinske dozvole izrađen je projekat višeporodičnog stambenog objekta u ulici Sinđelićevoj bb, Paraćin, K.P. 3912/68 KO Paraćin grad.

FUNKCIONALNO REŠENJE
Pešački ulaz u objekat se nalazi na sevrozapadnoj strani. Na ulazu u prizemlje je formiran vetrobran iz kojeg se ulazi u hodnik sa stepeništem i liftom. Iz hodnika se ulazi u stanove prizemlja. Pomoću stepeništa i lifta pristupa se svim etažama u objektu. U prizemlju su organizovana četiri stana i zajednička prostorija stanara zgrade. Na I, II, III i IV spratu formiranesu po 4 stambene jedinice što ukupno čini 20 stanova i to: 1 garsonjera, 3 jednoiposobna, 9dvosobnih, 6 trosobnihi 1 troiposobanstan. Objekat je pravougaonog oblika, dimenzija prizemlja23,51m x 14.65m.

KONSTRUKCIJA
Objekat je u osnovi pravougaonog oblika gabaritnih dimenzija : A x B = 23.90x 15.40 m, a spratnosti je Pr. + 4 , bez podruma i tavana. Krov je sistema četvorovodnog krova sa osnovnim nagibom krovne ravni od α = 15.00° ,za krovni pokrivač usvojena je tegola preko terhartije i OSBploča. Međuspratne konstrukcije, osim podne ploče prizemlja, projektovane su kao polumontažna tavanica tipa ” LMT “.

Ploče terasa su monolitne AB ploče usvojene debljine :dp = 14 cm. Obzirom na spratnost objekta i usvojeni konstruktivni system svi zidovi prizemnog dela projektovani su kao armirano betonski zidovi.

ZAVRŠNA OBRADA
U objektu su projektovane različite završne obrade podova u zavisnosti od funkcije prostora. U ulaznom delu, vetrobranu, stepeništima i zajedničkim hodnicima, kao i na terasama i lođama je predviđena podna granitna keramika. U stanovima je predviđena podna keramika u hodnicima,kuhinjama, kupatilima, dok je u dnevnim i spavaćim sobama predviđen laminat. Završna obrada se postavlja na prethodno postavljene slojeve cementnog estriha, termoizolacije, hidroizolacije i drugih slojeva zavisno od vrste međuspratnekonstrukcije. Fasadni zidovi su zidani od giter bloka debljine25cm, sa termoizolacionim kontakt fasadnim sistemom u sastavu od kamene vune.

STOLARIJA I BRAVARIJA
Sva fasadna stolarija projektovana je kao PVC stolarija, sa prekinutim termičkim mostom, zastakljeni termoizolacionim staklom, Unutrašnja vrata su standardna drvena stolarija, a ulazna vrata u stanove su protivprovalna siguronosna. Zaštitna ograda i rukohvati stepeništa su čeličnih cevastih i kutijastih profila, koji su antikoroziono zaštićeni i bojeni bojom za metal dva puta.

LIMARIJA
Za izradu horizontalnih i vertikalnih oluka, kao i zaštitu delova objekta limom,projektovan je plastificirani čeličnil im debljine 0,60mm. Spajanje elemenata plastificiranog lima u zavisnosti od mestaugradnje, odnosno elementa zaštite objekta,vršiti ležećim i stojećim duplim prevojima (pertlanjem).

Kontakt