Loading...
Aktuelni projekti 2018-09-13T13:59:09+00:00

Stambeno poslovni objekat Erdoglija 4
Obilićeva 7, Kragujevac

Status:

Objekat: Erdoglija 4, Stambeno poslovni objekat, ulica Obilićeva 7 , Kragujevac
Spratnost : Po + Pr + 4s + Pk
Status :

  • Završeni fasaderski radovi
  • Završeni instalaterski radovi
  • U toku je izvođenje molerskih i keramičarski radova
  • U toku je sređivanje partera oko zgrade.

Početak radova : 15.01.2018. godine
Završetak radova : 08.11.2018. godine
Investitor : Erdoglija 988
Izvođač radova : Grading doo

Kontakt: +381 64 8250 300

Prodaja stanova
KATALOG STANOVA

ARHITEKTONSKA FORMA I FUNKCIJA OBJEKTA

Grading nastavlja sa izgradnjom objekata i stanova u Kragujevcu. Nakon završenog stambeno-poslovnog objekta kod Y solitera , i uspešno završenog bloka sa dve zgrade na adresi Obilićeva 10 i 10a (Zgrade Šljiva i Grožđe), nastavljamo sa izgradnjom stanova u Kragujevcu. Naredni projekat je izgradnja stambeno poslovnog objekta na adresi Obilićeva 7. Na predmetnoj lokaciji je projektovan Višeporodični stambeno poslovni objekat spratnosti Po + Pr + 4s + Pk . Gabarit je nepravilnog oblika površine prizemlja 310m2 , dok je površina tipskog sprata 356m2.

Objekat sadrži tri funkcionalne celine :

  • Podrumski deo je projektovan u funkciji male garaže sa posebnim garažnim mestima. Takođe pored mašinskih prostorija projektovan je i prostor namenjen ostavama za stanare.
  • Prizemlje – U delu ka Obilićevoj ulici su projektovana dva lokala , dok su u delu ka dvorištu projekotvana tri stana. Oko objekta na parceli je planirano parkiranje
  • Tipski sprat je projektovan tako da sadrži 5 stambenih jedinica na svakoj etaži i to jednu garsonjeru , dva dvosobna i dva trosobna stana.

Stan tip 1

Detaljnije stan tip 1

Stan tip 2

Detaljnije stan tip 2

Stan tip 3

Detaljnije stan tip 3

Stan tip 4

Detaljnije stan tip 4

Stan tip 5

Detaljnije stan tip 5

Stan tip 6

Detaljnije stan tip 6

Prodaja stanova

OBRADA I OPREMA OBJEKTA

OBRADA

Unutrasnji zidovi između stanova su od armiranog betona d=20cm, giter blokova d=20cm i sendvič zida d=9cm+2cm+9cm (giter blok+tvrdopresovana kamena vuna+giter blok). Zidovi unutar stana zidani su od giter bloka d=12cm. Zidovi se malterišu malterom d=2cm.Svi zidovi se gletuju i boje poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. U sanitarnim prostorijama zidovi se oblažu keramičkim pločicama 1. klase u punoj visini. Zidovi u kuhinjama se oblažu keramičkim pločicama do visine 1.50m.

Fasadni zidovi su od armiranog betona d=20cm i giter blokova d=20cm. Preko spoljih zidova se postavlja termoizolacija debljine d=12cm (kamena vuna + stiropor), a zatim se na celoj površini fasade nanosi silikatno silikonska fasada.

Plafoni: Medjuspratna tavanica je od armiranog betona deblljine d=20 cm, obradjena je malterom debljine 2 cm, gletovanjem i bojenjem poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama.

Podovi U svim prostorijama i komunikacijama projektovani su podovi po principu “plivajućeg” poda na sloju termoizolacionog materijala ( tvrdopresovane kamene vune) i odgovarajućih slojeva hidroizolacije. Podovi ulaza i zajedničkih prostorija na su od keramičkih plocica, dok su u stambenom prostoru podovi od keramičkih pločica i laminatnog parketa.

Termoizolacija Fasadna termoizolacije je od kamene vune i stiropora d=12cm .Na plafonu potkrovlja je projektovana termoizolacija od kamene vune debljine d= 30cm, dok je na plafonu podruma projektovana ista termoizolacija d=10cm.

Hidroizolacija U objektu je projektovana hidroizolacija koja svojim tehničkim karakteristikama omogucava zaštitu od prodora vlage i vode u objekat, odnosno izolacije odcedne, kapilarne i vode pod pritiskom. U kupatilima i na terasama se izvodi dvostruka hidroizolacija .Oko podruma objekta je postavljena drenaža.

Zvučna izolacija Međuspratne konstrukcije su obložene tvrdopresovanom kamenom vunom d=2cm uz postavljanje odgovorajuće termo silent trake.

OPREMA

Lift. Objekat poseduje bešumni putnički lift na električni pogon , nosivosti Q=630kg i ima ukupno 7 stanica.

Grejanje. Grejanje je centralno , priključeno na gradsku toplanu. Svaki stan poseduje kalorimetar ,kao i termoglave na radijatorima,tako da je omogućena potpuna kontrola troškova.

Unutrašnja vrata. Okvir vrata je od čamovog masivnog drveta. Krilo je od drvenog okvira, duplo šperovano a ispuna je od natron saća. Vrata su obložena medijapanom d=5mm u beloj boji sa horizontalnim falcom i u beloj su boji.

Ulazna vrata u stanove su opremljena sigurnosnim bravama. Ram vrata je izradjen od drveta. Krila vrata čine: ispuna od iverice d=44m , obložena medijapanom d=6mm i obrađena hrastovim furnirom . Krilo vrata poseduje dve dihtung gume,a sama vrata i ispunjavaju sve zahteve za akustiku.

Prozori i balkonska vrata: Sva spoljna stolarija se izradjuje od plastičnih šestokomornih profila sa čeličnim nosačima u beloj boji. Prozor je zastakljen troslojnim niskoemisionim staklom punjenim argonom d=4+12+4+12+4mm.

Video nadzor: Sistemom video nadzora omogućena je 24 časovna kontrola ulaznog hola objekta ,garaže , liftova i dvorišta objekata . Svaki stan poseduje interfonski uređaj.

Oprema kupatila: Sva kupatilati su standardno opremljena sanitarnom opremom od bele keramike. Kade su ugradne sa blokatorom mirisa i revizionim otvorom. Sve baterije su jednoručne. Kupatila se ventiliraju zidnim centrifugalnim ventilatorima.

Prodaja Stanova

Stambeno poslovni objekat Erdoglija 3
Obilićeva 10, Kragujevac

Status:

Dobijena Upotrebna Dozvola i useljeni svi stanovi
Vlasnik: Grading d.o.o
Namena: Stambeni objekat
Spratnost : Po+Pr+6s+Pk
Datum početka radova: 07.07.2016. godine
Datum završetka radova: 29.11.2017. godine
Ukupna bruto površina objekta: 6.018 m2

Prodaja stanova
KATALOG STANOVA

ARHITEKTONSKA FORMA I FUNKCIJA OBJEKTA

Grading nastavlja sa izgradnjom objekata i stanova u Kragujevcu. Nakon završene zgrade kod Ysolitera i završetka 1.faze ,na datoj lokaciji predviđena je izgradnja kompletnog bloka tačnije 2. i 3. faze.

Na lokaciji Obilićeva 10 je projektovan Viseporodični stambeni objekat spratnosti Po+Pr+6S+Pk. Gabarit objekta je nepravilnog oblika, bruto površine tipskog sprata 630 m2.

Objekat sadrzi dve funkcionalne celine:

Podrumski deo je projektovan u funkciji garaže sa jednom ulazno/izlaznom rampom širine 5,0m. Osim parkiranja isprojektovan je i prostor namenjen ostavama za stanare U prizemlju će takođe biti obezbeđeno parkiranje. Stambeni deo je projektovan u svim višim etazama. Stambeni deo je projektovan tako da sprat sadrži dve garsonjere, pet dvosobnih i tri trosobna stana na svakoj etazi.

OBRADA I OPREMA OBJEKTA

OBRADA

Unutrasnji zidovi između stanova su od armiranog betona d=20cm, giter blokova d=20cm i sendvič zida d=9cm+2cm+9cm ( giter blok+azmafon+giter blok). Zidovi unutar stana zidani su od giter bloka d=12cm. Zidovi se malterisu malterom d=2cm. Gletuju se i boje se poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama ( Zaštita kritičnih mesta u zidovim od pojave prslina ). U sanitarnim prostorijama zidovi se oblazu keramickim plocicama 1. klase u punoj visini. Zidovi u kuhinjama se oblazu keramickim plocicama od poda do visine 1.50m.

Fasadni zidovi su od armiranog betona d=20cm i giter blokova d=20cm. Preko AB. zidova se postavlja kamena vuna i stiropor d=12 cm kao termoizolacija, a zatim se na celoj površini fasade nanosi silikatno silikonska fasada.

Plafon Medjuspratna tavanica od armiranog betona d=20 cm obradjena je malterisanjem debljine 2 cm, gletovanjem i bojenjem poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama.

Podovi U svim prostorijama i komunikacijama projektovani su podovi po principu “plivajuceg” poda na sloju termoizolacionog materijala i odgovarajucih slojeva hidroizolacije. Podovi ulaza i zajedničkih prostorija na višim etazama su od keramickih plocica, dok su u stambenom prostoru podovi od keramickih plocica i laminatnog parketa.

Termoizolacija Fasadna termoizolacije je od kamene vune i stiropora d=12cm . Na prvom spratu je izolacija stanova d= 10 + 5=15cm.Na plafonu potkrovlja je projektovana termoizolacija od kamene vune marke d= 30cm, dok je na plafonu prizemlja projektovana ista termoizolacija d=10cm.

Hidroizolacija U objektu je projektovana hidroizolacija koja svojim tehnickim karakteristikama omogucava zastitu od: prodora vlage i vode u objekat, odnosno izolacije odcedne, kapilarne i vode pod pritiskom. U kupatilima i na terasama se izvodi dupla hidroizolacija ( na betonu+na ravnajućem sloju). Oko podruma objekta je postavljena drenaža.

Zvucna izolacija Međuspratne konstrukcije su obložene tvrdopresovanom kamenom vunom d=2cm + azmafonom d=1cm .

OPREMA

Lift. Objekat poseduje dva bešumna putnička lifta na električni pogon, nosivosti Q=630kg.

Grejanje. Grejanje je centralno, priključeno na gradsku toplanu. Svaki stan poseduje kalorimetar i termoglave na radijatorima,tako da je omogućena potpuna kontrola troškova.

Unutrašnja vrata. Okvir vrata je od čamovog masivnog drveta. Krilo je od drvenog okvira, duplo šperovano a ispuna je od natron saca. Vrata su obložena medijapanom u beloj boji.

Ulazna vrata u stanove Ram vrata je izradjen od drveta. Krila vrata cine: ispuna od iverice d=44m, obložena medijapanom d=6mm furnirana u hrastovim furnirom. Krilo vrata poseduje dve dihtung gume, iza okvira vrata se nalazi azmafon tako da vrata ispunjavaju sve zahteve vezane za akustiku. U kostur vrata se ugradjuje mehanizam sa bravom, zatvarač sa 5 tačaka zaključavanja, 4 šarke, ukrasno-zaštitni prihvatnici, aluminijumska ručica i kontrolno oko.

Prozori Jednokrilni fasadni prozor se izradjuje od plastičnih profila sa čeličnim nosačima po sistemu proizvođača u beloj boji. Prozor je zastakljen troslojnim niskoemisionim staklom staklom d=4+12+4+12+4mm i otvara se oko horizontalne i vertikalne ose. U sve prozore se ugrađuje dihtung traka od neoprenske gume po celom obimu.

Vrata Jednokrilna balkonska vrata se rade od plastičnih profila sa čeličnim nosačima po sistemu proizvođača u beloj boji. Vrata su zastakljena troslojnim niskoemisionim staklom d=4+12+4+12+4. Vrata se otvaraju oko horizontalne i vertikalne ose.

Video nadzor: Sistemom video nadzora omogućena je 24 časovna kontrola ulaznih holova, garaže, liftova i spoljnog dvorišta objekata . Svaki stan poseduje interfonski uređaj.

FOTOGRAFIJE SA GRADILIŠTA

Prodaja stanova

Izgradnja fiskulturne sale OŠ “Dositej Obradović“ u Erdeču u Kragujevcu

Obuhvata dogradnju fiskulturne sale sa pratećim sadržajem i dela za produženi boravak, kao i veznog dela-tople veze sa postojećom školom. Svi navedeni sadržaji smešteni su u jedan objekat – Objekat fiskulturne sale i produženog boravka. Rekonstrukcija postojećeg školskog objekta obuhvata otvaranje dela fasadnog zida radi uspostavljanje veze sa dograđenim delom škole.

Lokacija Objekta koji se dograđuje projektovan je na parceli postojećeg školskog objekta, u ulici Partizanskih kurira. Na parceli se nalaze još objekat postojeće škole i pomoćni objekat kotlarnice. Novoprojektovani objekat je lociran između objekta postojeće škole, postojećeg školskog platoa i igrališta. Prilaz objektu fiskulturne sale ostvaruje se postojećim školskim prilazima iz ulica Partizanskih kurira i Žanke Stokić, kao i iz postojećeg objekta škole kroz vezni deo-toplu vezu.

Dimenzije i funkcija objekta fiskulturne sale i produženog boravka, projektovan je kao prizemni objekat, sastavljen od dve dimenzionalne i funkcionalne celine. Deo u kome je fiskulturna sala dimenzija 28.70h18.44m, sa maksimalnom visinskom kotom +9.46-kota venca i manji deo u kome su smešteni prateći sadražaji, dnevni boravak i topla veza, dimenzija 25.75h15.66m sa maksimalnom visinskom kotom +4.05-kota venca.

Deo sa fiskulturnom salom je projektovan za potrebe održavanja nastave fizičkog vaspitanja, sa uslovima za timske sportove: košarka, mali fudbal i odbojka. Dimenzije fiskulturne sale su 27.60h17m, čista visina do najnižeg dela krovne konstrukcije je 7.10m. Krov fiskulturne sale je projektovan na dve vode sa nagibom od 12%. U nižem delu objekta smešteni su prateći sadržaji potrebni za odvijanje nastave i funkcionisanje fiskulturne sale i to: muška i ženska svlačionica, sa toaletima , nastavnički kabinet sa toaletom i tušem , prostorija za sprave , hodnik koje povezuje navedene prostorije sa ulazom u objekat , čist hodnik koji čini vezu svlačionica i kabineta sa fiskulturnom salom , pomoćna prostorija sa trokaderom.

U nižem delu objketa odvojene su hodnikom i vratima, prostorije za produženi boravak đaka i to: učionica za dnevni boravak , pretprostor dnevnog boravka , trpezarija , kuhinja za serviranje hrane , muški i ženski toaleti , hodnik koji povezuje navedene prostorije sa ulazom u objekat.

Niži deo objekta je preko ulaznog hodnika u okviru koga se nalazi topla veza, direktno spojen sa postojećim objektom škole. Na ovom delu objekta je projektovan ravan krov, sa minimalnim nagibom potrebnim za odvodnjavanje od 1%.

Čista visina prostorija je 3m. Ulaz u objekat je iz postojećeg školskog dvorišta. Ulazni deo je podeljen na deo koji je neposredno vezan za fiskulturnu salu i deo koji je vezan za dnevni boravak. Drugi ulaz u Objekat fiskulturne sale i produženog boravka je iz postojećeg objekta škole.

Na mestu spajanja novoprojektovanog i postojećeg objekta, potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg objekta škole.

Kontakt

Višeporodična stambena zgrada , Užička bb, Vršac

Objekat: Višeporodična stambena zgrada
Spratnost : Pr + 3s
Status :

  • Završena konstrukcija objekta
  • Završeni zidarski radovi Pr ,1. , 2. i 3. sprata
  • Završene elektroinstalacije i i hidrotehničke instalacije  Pr i 1.  sprata

Početak radova : decembar 2017.godine
Završetak radova : novembar 2018.godine
Investitor : Republika Srbija i Opština Vršac
Izvođač radova : Grading d.o.o.

LOKACIJA
Na osnovu zahteva Investitora, projektnog zadatka, Lokacijskih uslova i Građevinske dozvole izrađen je projekat za izvođenje višeporodičnog stambenog objekta u ulici Užička bb Vršac, KP 9634/1 KO Vršac. Pristup parceli je ostvaren, iz ulice Užičke. Spratnost objekta je Pr+3.

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA
Pešački ulaz u objekat se nalazi na severo-zapadnoj strani. Prizemlje objekta se nalazi na koti ±0,00m = 107,36m i izdignuto je iznad kote trotoara za 0,28m, tako mu se pristupa pomoću spoljnog stepeništa i rampe. Pomoću stepeništa se pristupa svim etažama u objektu. U prizemlju je organizovano 5 stambenih jedinica, higijenske ostave zgrade su na I, II,III spratu. Sve 4 etaže imaju po 5 stambenih jedinica, ukupno 20 stambenih jedinica i to: 5 jednoiposobnih i 15 dvosobnih. Objekat je pravougaonog oblika, dimenzija prizemlja 21,20m x 18,90m.

KONSTRUKCIJA
Objekat je u osnovi približno pravougaonog oblika, gabaritnih dimenzija: A x B= 21,20m x 18,90m, a spratnost je: Pr + 3, bez podruma i sa izlaskom u tavan koji se ne koristi. Krov je projektovan kao dvovodan sa nagibom krovnih ravni od 25º. Krovni pokrivač je klasičan crep , koji se fiksira na letve postavljene preko osb ploča na rogovima krovne konstrukcije. Preko osb ploča postavlja se sloj ter hartije.

Drvena krovna konstrukcija projektovana je kao klasična sa rogovima, rožnjačama i stubovima oslonjenim na noseće elemente konstrukcije. Međuspratne konstrukcije, osim podne ploče prizemlja, projektovane su kao polumontažna tavanica tipa ” LMT ” .Na mestima kupatila ( mokri čvorovi ), zbog trasiranja vodovodnih i kanalizacionih cevi, projektovana je upuštena AB ploča debljine dp = 12cm. Zbog konfiguracije terena i postavljanja objekta na tlo, podna ploča prizemlja projektovana je kao puna AB ploča oslonjena na temeljne zidove i za pripadajuća opterećenja i konturne uslove usvojena je debljine : dp = 12cm a izvodi se od betona marke MB30 armiranog mrežastom i rebrastom armaturom.

Glavni noseći sistem konstrukcije je zidani u kombinaciji sa skeletnim.  Vertikalna komunikacija omogućena je dvokrakim kolenastim stepenišnim . Usvojena je minimalna ( geotehničkim elaboratom ) tražena efektivna dubina fundiranja od  Df min=1.20m, čime bi se temeljenje objekta izvršilo u povoljnoj sredini ( Cl – glina ) . Stanje podzemne vode u terenu je veoma povoljno, tako da će se celokupni iskop I izrada temeljne konstrukcije vršiti u nadizdanskoj zoni. Projektovana temeljna konstrukcija predviđena je u obliku temeljnih traka ispod nosećih AB zidova povezanih u oba ortogonalna pravca tako da čini krutu, a stabilnu celinu. Izvodi se od marke betona MB 20 armiranog glatkom armaturom sa debljinom temeljne trake dt= 40 cm, a širinom i potrebnom armaturom prema statičkom proračunu.

ZAVRŠNA OBRADA
Fasadni zidovi su projektovani od giter bloka 25cm, koji se oblažu kamenom vunom, debljine d= 10 cm. Fasadni sistem je projektovan u sledećim slojevima preko termoizolacionih ploča: lepak, staklena mrežica, lepak , podloga, završna obrada bavalit.

U objektu su projektovane završne obrade podova zavisno od namene prostorija. U ulaznom delu, vetrobranu, stepeništima i zajedničkim hodnicima je predviđena granitna keramika. U stanovima je predviđena podna keramika u hodnicima, kuhinjama, kupatilima, balkonima i lođama, dok je u dnevnim i spavaćim sobama predviđen laminat.

Završna obrada se postavlja na prethodno postavljene slojeve cementnog estriha,termoizolacije, hidroizolacije i drugih slojeva zavisno od vrste međuspratne konstrukcije. Unutrašnji zidovi su od blok opeke debljine d=10, d=20 cm. Zidovi su malterišu i boje poludisperzivnim bojama, dok se u kupatilima i kuhinjama oblažu keramičkim pločicama. U kupatilima keramičke pločice su od poda do plafona, dok su u kuhinjama do visine 1,50 m.

STOLARIJA I BRAVARIJA
Sva fasadna stolarija projektovana je kao PVC stolarija, sa prekinutim termičkim mostom, zastakljeni termoizolacionim staklom, sa ili bez aluminijumskih roletni zavisno od pozicije gde se nalaze.

Konstrukcija prozora i krila prozora je od PVC petokomornih profila sa pocinkovanim čeličnim ojačanjem, sa prekinutim termomostom, sa sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom vulkanizovanom u uglovima. Zastakljivanje pozicija je dvostrukim niskoemisionim staklom 4+15+4mm . Unutrašnja vrata su standardna drvena stolarija, a ulazna vrata u stanove su protivprovalna siguronosna.

Ulazna vrata u zgradu su od plastificiranih aluminijumskih profila zastakljeni termoizolacionim staklom i dimenzija prema propisima za lica sa posebnim potrebama. Zaštitna ograda i rukohvati stepeništa su čeličnih cevastih i kutijastih profila,koji su antikoroziono zaštićeni i bojeni bojom za metal dav puta, u svemu prema propuruci i uputstvu proizvođača. Ograde i rukohvati na terasama su takođe od bojenih čeličnih profila.

LIMARIJA
Odvod atmosferske vode sa krova je rešen horizontalnim krovnim uvalama i olučnim vertikalama od plastificiranog čeličnog lima. Za izradu horizontalnih uvala ivertikalnih oluka, kao i zaštitu delova objekta limom, predviđen je plastificirani čelični lim debljine 0,60 mm. Spajanje elemenata plastificiranog lima u zavisnosti od mesta ugradnje, odnosno elementa zaštite objekta, vršiti ležećim i stojećim duplim prevojima (pertlanjem), sve u skladu sa tehničkim propisima.

Kontakt

Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Paraćinu

LOKACIJA
Na osnovu zahteva Investitora, Projektnog zadataka, Lokacijskih uslova i građevinske dozvole izrađen je projekat višeporodičnog stambenog objekta u ulici Sinđelićevoj bb, Paraćin, K.P. 3912/68 KO Paraćin grad.

FUNKCIONALNO REŠENJE
Pešački ulaz u objekat se nalazi na sevrozapadnoj strani. Na ulazu u prizemlje je formiran vetrobran iz kojeg se ulazi u hodnik sa stepeništem i liftom. Iz hodnika se ulazi u stanove prizemlja. Pomoću stepeništa i lifta pristupa se svim etažama u objektu. U prizemlju su organizovana četiri stana i zajednička prostorija stanara zgrade. Na I, II, III i IV spratu formiranesu po 4 stambene jedinice što ukupno čini 20 stanova i to: 1 garsonjera, 3 jednoiposobna, 9dvosobnih, 6 trosobnihi 1 troiposobanstan. Objekat je pravougaonog oblika, dimenzija prizemlja23,51m x 14.65m.

KONSTRUKCIJA
Objekat je u osnovi pravougaonog oblika gabaritnih dimenzija : A x B = 23.90x 15.40 m, a spratnosti je Pr. + 4 , bez podruma i tavana. Krov je sistema četvorovodnog krova sa osnovnim nagibom krovne ravni od α = 15.00° ,za krovni pokrivač usvojena je tegola preko terhartije i OSBploča. Međuspratne konstrukcije, osim podne ploče prizemlja, projektovane su kao polumontažna tavanica tipa ” LMT “.

Ploče terasa su monolitne AB ploče usvojene debljine :dp = 14 cm. Obzirom na spratnost objekta i usvojeni konstruktivni system svi zidovi prizemnog dela projektovani su kao armirano betonski zidovi.

ZAVRŠNA OBRADA
U objektu su projektovane različite završne obrade podova u zavisnosti od funkcije prostora. U ulaznom delu, vetrobranu, stepeništima i zajedničkim hodnicima, kao i na terasama i lođama je predviđena podna granitna keramika. U stanovima je predviđena podna keramika u hodnicima,kuhinjama, kupatilima, dok je u dnevnim i spavaćim sobama predviđen laminat. Završna obrada se postavlja na prethodno postavljene slojeve cementnog estriha, termoizolacije, hidroizolacije i drugih slojeva zavisno od vrste međuspratnekonstrukcije. Fasadni zidovi su zidani od giter bloka debljine25cm, sa termoizolacionim kontakt fasadnim sistemom u sastavu od kamene vune.

STOLARIJA I BRAVARIJA
Sva fasadna stolarija projektovana je kao PVC stolarija, sa prekinutim termičkim mostom, zastakljeni termoizolacionim staklom, Unutrašnja vrata su standardna drvena stolarija, a ulazna vrata u stanove su protivprovalna siguronosna. Zaštitna ograda i rukohvati stepeništa su čeličnih cevastih i kutijastih profila, koji su antikoroziono zaštićeni i bojeni bojom za metal dva puta.

LIMARIJA
Za izradu horizontalnih i vertikalnih oluka, kao i zaštitu delova objekta limom,projektovan je plastificirani čeličnil im debljine 0,60mm. Spajanje elemenata plastificiranog lima u zavisnosti od mestaugradnje, odnosno elementa zaštite objekta,vršiti ležećim i stojećim duplim prevojima (pertlanjem).

Kontakt

Sertifikat Excellent SME